علمی _ آموزشی
1398/9/25 دوشنبه
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ در سال 98
اسلایدها و مطالب آموزشی
1398/9/25 دوشنبه
آزمون کدگذاری طبقه بندی بین‌المللی بیماریها ICD10
برگزاری در استان قزوین - سال 1398
1398/8/4 شنبه
امید به زندگی و علت مرگ
بین سال‌های 2000 تا 2016، امید به زندگی بدو تولد در جهان افزایش یافته است.
1398/4/30 يكشنبه
فایل‌های ارائه شده در کارگاه احتمال مرگ 30 تا 70 سال
در مرکز بهداشت استان روز دوشنیه 24 تیر ماه 1398
1398/2/8 يكشنبه
فلوچارت همکاری بین بخشی درصورت وقوع مرگ در استان
در هنگام وقوع مرگ همکاری‌های بین بخشی توسط واحدهای دانشگاه علوم پزشکی با ...
1398/2/8 يكشنبه
ساماندهی صدور جواز دفن فوت شدگان غیر بیمارستانی
درخصوص فوت شدگان غیر بیمارستانی در شهرهای بزرگ استان
1398/2/2 دوشنبه
میزان مرگ خام استان قزوین 1396-1385
این میزان احتمال مرگ را در یک جامعه به‌مدت یک‌سال بدون نظر گرفتن سن، جنس و سایر متغیرها نشان می‌دهد.
1398/2/2 دوشنبه
میزان موالید خام استان قزوین 1396-1385