درباره ما
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین یا مرکز بهداشت استان قزوین بالاترین نهاد ستادی در حوزه بهداشت استان محسوب می شود که مسئولیت برنامه ریزی و پایش به منظور اجرای برنامه های تخصصی در بخشهای تخصصی از قبیل پیشگیری و مبارزه با بیماریها، سلامت جمعیت و خانواده، سلامت محیط و کار، سلامت روان، تغذیه سالم، سلامت نوجوانان، جوانان و دانش آموزان، بهداشت دهان و دندان و ... را عهده دار می باشد. این معاونت با بهره گیری از دانش و تخصص دهها کارشناس خبره و مجرب ضمن تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های بهداشتی، بر عملکرد مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه استان شامل قزوین، تاکستان، بویین زهرا، آبیک، البرز و آوج نظارت  و پایش مداوم و پیگیر دارد.