سلامت محیط (بهداشت محیط)

جهت دستیابی به استانداردهای خروجی پساب و قوانین مربوط به محیط زیست به سایت اداره محیط زیست استان قزوین/ به آدرس : https://qazvin.doe.ir بخش قوانین ، آیین نامه ها و دستورات مراجعه گردد.

تلفن تماس واحد بهداشت محیط: 02833678982
پست الکترونیک بهداشت محیط : 
Behdasht_mohit@qums.ac.ir

آدرس لینک کوتاه این صفحه : http://url.qums.ac.ir/mohit

تازه های سلامت محیط
فرآیند صدور و تمدید مجوز کار با اشعه در مراکز و موسسات پرتوتشخیصی
فرآیند صدور و تمدید مجوز کار با اشعه در مراکز و موسسات پرتوتشخیصی(رادیولوژی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن، سی آرم اتاق عمل، سنگ شکن، فک و صورت و...)
فرآیند مجوز نصب دستگاه های تصویربرداری در مراکز و موسسات پرتو تشخیصی
فرآیند مجوز نصب دستگاه های تصویربرداری در مراکز و موسسات پرتوتشخیصی(رادیولوژی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن، سی آرم اتاق عمل، سنگ شکن، فک و صورت و...)
استاندارد های بهداشت محیط
شامل استانداردهای مرتبط با آب ،نان، آرد، استخرهای شنا و افزودنیهای خوراکی
برگزاری کارگاه آموزشی اصول حفاظت در برابر اشعه و آشنایی با دستورالعمل تعیین پرتوکاری
کارگاه آموزشی یکروزه اصول حفاظت در برابر اشعه و آشنایی با دستورالعمل تعیین پرتوکاری ویژه مسئولین فیزیک بهداشت واحدهای تصویربرداری
چک لیست های بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی
چک لیست های بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی جهت بازرسی از کلیه اماکن مرتبط با موادغذایی، اماکن عمومی، مراکز آموزشی و تربیتی و با هدف بررسی میزان انطباق شرایط محل با قوانین، مقررات و الزامات بهداشتی توسط وزارت بهداشت تدوین شده است. کلیه متقاضیان فعالیت در صنوف می توانند با مراجعه به چک لیست های اختصاصی هر امکنه از الزامات بهداشتی مکان مطلع شوند.
بيمارستان بايد الگوي نظافت و سمبل پاكيزگي و بهداشت باشد
رعايت ضوابط بهداشتي بخصوص بهداشت محيط از اولويت خاصي برخوردار است
شماره تلفن آزمایشگاه های آب استان قزوین
شماره تلفن آزمایشگاه های فیزیکوشیمیایی و باکتریولوژیکی آب تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان استان قزوین
نمک نان یکی از مشکلات عمده در پخت نان های سنتی در استان می باشد
در شش ماهه اول 96 نزدیک به 1700 مورد نمونه از انواع موادغذایی عرضه شده در سطح استان برداشت و به آزمایشگاه مرجع ارسال شده است
در شش ماهه اول سال جاری از 24151 باب مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازدید بعمل آمد
بنا به‌اظهارات کارشناس مسؤول بهداشت محیط استان ، ‌نزدیک به 65 درصد از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی استان دارای معیار بهداشتی می باشند