سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
تازه ها
کاهش شاخص پوسیدگی دندان دانش آموزان با انجام وارنیش فلوراید
مرحله اول وارنیش فلوراید در سال تحصیلی جاری تاکنون برای 90000 دانش آموز انجام شده است
موفقیت برنامه مدارس مروج سلامت نیازمند تعامل دوجانبه آموزش و پرورش و معاونت بهداشتی
مدارس مروج سلامت، مدرسه را سلامت محور می کنند
افزایش چشمگیر مدارس مروج سلامت 5 ستاره در سال تحصیلی 96-95
در سال تحصیلی 97-96 نیز برنامه مدارس مروج سلامت در سطح 376 مدرسه استان در حال اجرا می باشد
44 درصد جوانان استان قزوین، دارای اضافه وزن یا چاقی هستند
مصرف بی رویه مواد قندی و چربی ها، غذاهای چرب و سرخ شده و کم تحرکی منجر به افزایش وزن و چاقی شده
برنامه تمرینات کششی در کلاس در 306 مدرسه ابتدایی استان در حال اجراست
هدف از این برنامه، ایجاد اثرات مفید جسمی – روانی برای دانش آموز در کلاس و القای نگرش مثبت به فعالیت بدنی مطلوب روزانه است.
باید شیوه زندگی سالم را در مدارس به دانش آموزان یاد دهیم
بیش از 80درصد سلامتی به نوع زندگی ما بستگی دارد.
اهميت برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
ارتقاي سلامت مدرسه يك نوع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده است ...
اهداف سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی روانی اجتماعی و معنوی نوجوانان و جوانان.
برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
برنامه ها و فعاليت هاي بهداشتي مدارس