پربیننده ترین مطالب یک ماه اخیر
خطرسنجی سکته های قلبی – مغزی  در استان قزوین
همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان با محور سلامت روان در محیط کار
برنامه پیشگیری از انتقال بیماری  HIV/AIDS از مادر مبتلا به کودک در مراکز حاشیه شهرها و بیمارستانهای استان قزوین انجام می شود
آخرین بروزرسانی
شنبه 27 آبان 1396 15:44:27
اطلاعات سایت
  • آدرس سایت :  http://vch.qums.ac.ir
  • عنوان سایت : معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قزوین
  • مسئول سایت:  علی جعفری
  • ایمیل جهت ارتباط با مسئول سایت: vch@qums.ac.ir