علمی_آموزشی
1399/4/22 يكشنبه
بخش7: ایدز و بیماری‌های آمیزشی
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش6: سلامت روان در دوران جوانی
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش 5: پیشگیری از حوادث
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش4: ورزش و فعالیت بدنی
​​​​​​​از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش3: عواقب مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش دوم: اعتیاد
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش اول: تغذیه سالم
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
برنامه «هرخانه یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه
مستندات اجرای پایلوت برنامه در استان قزوین
1399/4/15 يكشنبه
نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان کووید19
در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
1399/4/15 يكشنبه
نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان کرونا
در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
1399/4/9 دوشنبه
کلیپ کوتاه: هرخانه یک پایگاه سلامت
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: فعالیت فیزیکی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: نشستن صحیح
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: مراقبت از پای دیابتی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: افسردگی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: کاهش مصرف نمک
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: مسمومیت با CO
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: کنترل خونریزی
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: کرونا
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: سوختگی
موشن گرافی