آمار و تحلیل عملکرد
تازه ها
1399/5/12 يكشنبه
نحوه صدور گواهی پزشکی برای فوت ناشی از کرونا
دستورعمل بین‌المللی گواهی پزشکی مرگ ناشی از بیماری کووید19
1398/11/6 يكشنبه
اهداف و برنامه استراتژیک سوم معاونت بهداشتی پایش شد.
پیگیری دستیابی به اهداف حوزه معاونت ازطریق برنامه‌ریزی استراتژیک
1398/9/25 دوشنبه
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ در سال 98
اسلایدها و مطالب آموزشی
1398/9/25 دوشنبه
آزمون کدگذاری طبقه بندی بین‌المللی بیماریها ICD10
برگزاری در استان قزوین - سال 1398
1398/8/30 پنجشنبه
کمیته دانشگاهی نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
برگزاری در تاریخ 26 آبان 98
1398/8/4 شنبه
امید به زندگی و علت مرگ
بین سال‌های 2000 تا 2016، امید به زندگی بدو تولد در جهان افزایش یافته است.
1398/6/17 يكشنبه
کارگاه آموزشی دستیاران تخصصی بدو ورود سال 1398 درخصوص صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک
هفتم شهریور ماه 98، در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1398/5/1 سه‌شنبه
نمودار فرآیند تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز محققین، پژوهشگران، دانشجویان و ...
فرآیند گزارشات مورد نیاز محققین
1398/5/1 سه‌شنبه
نمودار بررسی کمی و کیفی داده‌های مرگ
در سامانه برنامه نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ مرکز بهداشت استان