تازه ها
جلسه مجازی بررسی برنامه عملیاتی سال 96
بامشارکت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین وکلیه معاونین بهداشتی سراسرکشور
جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 معاونت بهداشتی دانشگاه
فایل کالبد شکافی شفاهی مرگ
کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ
با توجه به لزوم آگاهی بیشتر کارشناسان آمار با ساختار مدیریتی و اجرایی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ، شرح وظایف، چگونگی نظارت در کلیه سطوح، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های برنامه، بدین منظور فایل کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ تهیه و تدوین شده توسط گروه اطلاعات و آمار نظام شبکه وزارت متبوع ارائه می گردد.
توانمند سازی کارشناسان آمار حوزه معاونت بهداشتی درخصوص محاسبه احتمال مرگ سنین 30 تا 70 سال
توانمند سازی کارشناسان آمار حوزه معاونت بهداشتی درخصوص طبقه بندی بین المللی بیماریها
برگزاری کنفرانس آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن
بازدید از برنامه عملیاتی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه
« طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت سال 1394 » در استان قزوین آغاز شد
مردم، آگاه باشند، پُرسشگران، دارای کارت شناسایی مخصوص آمارگیری هستند