تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
چک لیست‌های جدید آزمایشگاه‌های سل

1398/9/25 دوشنبه

یکی از وظایف اصلی شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی تشخیص صحیح و به هنگام بیماری سل در آزمایشگاه‌های دید مستقیم و کشت سل می‌باشد که اطمینان از انجام صحیح و با کیفیت آنها طبق استانداردهای تعیین شده از الویت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است جهت نیل به این هدف، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت اقدام به بازنگری چک لیست‌های نظارت فنی آزمایشگاه‌های مذکور نموده است. این چک لیست‌های جدید در دو سطح آزمایشگاه‌های تشخیص سل شهرستان (دید مستقیم) و آزمایشگاه‌های تشخیص سل استان (اسمیر و کشت) و دارای قابلیت امتیاز دهی می‌باشند که از آنها می‌توان جهت ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و رتبه بندی آزمایشگاه‌ها استفاده نمود.

برای دریافت چك ليست فنی آزمایشگاه سل استان کلیک نمایید. ( دریافت فایل Pdf - دریافت فایل Word

برای دریافت چك ليست فنی آزمایشگاه سل شهرستان کلیک نمایید. ( دریافت فایل Pdf - دریافت فایل Word