تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
استفاده از پوشش‌ها و وسایل حفاظت فردی

1398/12/24 شنبه

 کارکردن در آزمایگاه می‌تواند متضمن خطرات مختلفی باشد. آگاهی و شناخت این خطرات تهدید کننده سلامت و اندیشیدن تمهیدات و شیوه‌های پیشگیری از بروز مخاطرات، مقدمه‌ای برای برقراری نظام ایمنی در آزمایشگاه می‌باشد.

برای دریافت فیلم آموزشی «استفاده از پوشش‌ها و وسایل حفاظت فردی» کلیک نمایید.