تازه ها:
برگزاری کارگاه دو روزه ایراپن ویژه پزشکان + اسلایدهای آموزشی

1396/7/16 يكشنبه

 پیرو ادغام برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر در نظام شبکه ،کارگاه دو روزه ایراپن ( بسته خدمات اساسی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مجموعه مداخلات اساسی  بیماریهای غیرواگیردر نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران ) ویژه پزشکان در تاریخهای 5و6 مهر ماه 96 وتاریخهای 12و 13 مهرماه 96 در محل سالن معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید .
برنامه پن توسط سازمان جهانی بهداشت جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر طراحی شده که مشتمل بر چهار بیماری : دیابت ، قلبی– عروقی ، سرطانها و بیماریهای مزمن تنفسی و چهار عامل خطر : فعالیت فیزیکی ، تغذیه ، مصرف دخانیات و الکل می باشد که پس از بومی سازی برای کشور ما تحت عنوان" ایراپن" جهت اجرا ابلاغ گردید.
کلیه پزشکان و کارشناسان بیماریهای غیرواگیر و کارشناسان گروه خانواده شهرستانها در دو گروه در این کارگاه حضور یافته و آموزشهای لازم در مورد برنامه ارتقا فعالیت بدنی ، برنامه تغذیه در طرح تحول سلامت ، برنامه تشخیص زود هنگام وپیشگیری از سرطانها ، برنامه خطرسنجی بیماریهای قلبی عروقی، دیابت ،فشارخون بالا و اختلال لیپید از مجموعه مداخلات اساسی  بیماریهای غیرواگیردر نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران  و برنامه اختلال عدم تعادل وسقوط از بوکلت جدید سالمندان را فراگرفتند.
در ابتدا دکتر سیدسعید اسکویی ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با ارائه آمار امید به زندگی و علل مرگ ومیردر استان، عنوان نمودند افزایش سن مرگ ومیر بیشترین عامل موثر در افزایش شاخص امید به زندگی است و با توجه به سه علت اول مرگ در استان ( 43% بیماریهای قلبی عروقی – 9/14 % سرطانها و 5/8 % حوادث ترافیکی )در مورد وضعیت موجود بیماریهای غیر واگیر وروند رو به افزایش آنها و تاثیر آنها بر بزرگترین سرمایه انسان یعنی سلامت صحبت نموده وبر نقش تیم سلامت در پیشگیری و کنترل این بیماریها و جلوگیری از بروز مرگ ومیر زود هنگام تاکید نمودند .
در ادامه آقای دکتر امین عیسی نژاد متخصص فیزیولوژی ورزشی و مشاورفعالیت بدنی وزارت بهداشت در خصوص چگونگی ارزیابی فعالیت بدنی و تعاریف ورزش و  هرم فعالیت بدنی و نقش پزشکان در برنامه ارتقا فعالیت فیزیکی در ایراپن توضیح داده وعنوان نمودند میزان حداقل فعالیت هر فرد جهت استفاده از فواید آن 150 دقیقه در هفته با شدت متوسط بوده  و بر لزوم داشتن سبک زندگی فعال و حفظ آمادگی قلبی - ریوی تاکید کردند.
سپس خانم دکتر پریسا ترابی مسئول تغذیه بالینی دفتر بهبودتغذیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درباره وظایف کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت وارائه بسته های خدمتی تغذیه برای گروههای سنی مختلف وبیماریهای غیرواگیر دیابت ، فشارخون بالا ، اختلال لیپید و سرطانها تاکید کردند . ایشان در مورد هرم غذایی جدید و روند انجام مشاوره های تغذیه ای و لزوم یکسان سازی توصیه ها و رهنمودهای تغذیه ای بین پزشکان و سایر اعضا تیم سلامت توضیحات لازم را ارائه نمودند.
در پایان روز اول مبحث سرطان توسط دکتر نسرین تنکابنی ،پزشک فوکال پوینت برنامه ایراپن و کارشناس بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی ارایه شد که با توجه به افزایش سن جمعیت و شیوه زندگی انسانها و آلودگیهای محیطی با روند رو به افزایش این بیماری روبرو می باشیم و نیاز به مداخله و آموزشهای لازم به مراقبین سلامت و مردم  موجود می باشد. همچنین از اجرای تشخیص زودهنگام و غربالگری سه سرطان کولورکتال ، سرطان پستان و سرطان دهانه رحم در جهت کاهش مرگهای زودرس بیماریهای غیرواگیرازاهداف سازمان بهداشت جهانی و برنامه های ایراپن اطلاع دادند.
در روز دوم کارگاه دکتر سمانه صفاری زاده ، متخصص روانپزشکی درباره غربالگریهای سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت و روشهای ترک دخانیات و پیشگیری و کنترل اختلالات مصرف الکل توسط پزشک  ،آموزشهای لازم را ارائه کرده و عنوان نمودند اعتیاد علاوه بر فرد بر کیفیت زندگی همسر و فرزندان نیز تاثیر گذاشته و غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار ، الکل و مواد، فرصت منحصر به فردی فراهم می آورد تا درک بهتری از مشکلات سلامتی فرد به دست آورده و خدمات بهتری ارائه دهیم.
سپس دکتر سولماز فرخ زاد ،  رئیس گروه بیماریهای غیرواگیرمعاونت بهداشتی درباره چگونگی اجرای برنامه ارزیابی خطر 10 ساله ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی درافراد بالای 30 سال در مراکز خدمات جامع سلامت استان توضیح داده و دستورالعمل اجرای پیشگیری و کنترل  بیماریهای دیابت ، فشارخون بالا و اختلال لیپید و نحوه درمان آنها و پیگیریهای مربوطه در این مراکزآموزشهای لازم را ارائه کرده و بر لزوم جهت گیری و توانمند شدن نظام سلامت در پیشگیری، شناسایی و ارائه خدمات درمانی به بیماریهای غیرواگیر هدف در برنامه ایراپن تاکید نموده و راز موفقیت در کنترل این بیماریها را تامین خدمات فوق الذکر در پایین ترین سطح دسترسی ( مراکز / پایگاههای خدمات جامع سلامت ) دانستند.
در پایان دکتر ناهید یزدی ، مدیر گروه سلامت خانواده درباره اختلال عدم تعادل و سقوط در سالمندان از بوکلت جدید سالمندان و علل ایجادکننده آن و مداخلات لازم جهت پیشگیری از صدمات ناشی از آن مطالب لازم را ارایه نمودند و در مورد معاینات و تستهای اختلال تعادل توسط مراقب سلامت و پزشک و داروها و اختلالاتی که خطر سقوط را افزایش میدهند صحبت نمودند.
در کنار برگزاری کارگاه ، دکتر امین عیسی نژاد مشاور فعالیت بدنی وزارت بهداشت ازمرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین و مرکز خدمات جامع سلامت تبریز و پایگاه تالار بازدید بعمل آورده و نحوه ارائه خدمت فعالیت بدنی و ثبت در سامانه سیب توسط مراقب سلامت و پزشک و مشکلات موجود را بررسی کردند. همچنین ازفضای ورزشی ایجاد شده در ستاد  مرکز بهداشت شهید بلندیان جهت استفاده کارکنان و اجرای برنامه فعالیت ورزشی در پایگاه تالار جهت رابطان سلامت تقدیرنموده وآنها را به عنوان الگوی موفق دراجرای برنامه ارتقا فعالیت فیزیکی معرفی کرده و توصیه های لازم جهت استفاده بهتر از امکانات را ارایه کردند .   

دریافت فایل زیپ شده اسلایدهای کارگاه آموزشی ایراپن ویژه پزشکان 4و5 مهر و 12و 13 مهر 96 - حجم فایل: 39 مگابایت