علمی_آموزشی
برخی از کارهایی که می‌توانید در برگزاری روز جهانی قلب انجام دهید.

1398/7/14 يكشنبه

  • اقدامات کلیدی برای افراد، مدارس و محل‌های کار
            1. استفاده از شبکه‌های مجازی و سایت‌ها
            2. تهیه قول خودتان و پوستر از قهرمانان سلامت قلب در سایت
            3. قرمز و نورانی کردن یک منطقه یا ساختمان برای سلامت قلب
  • اقدامات کلیدی برای کارکنان بهداشتی درمانی
           1. نصب و نمایش پوسترها و اینفوگراف‌ها در محل انتظار مراجعین
           2. تهیه و چاپ چاپ لیفلت‌های سلامت قلب
           3. تعیین قهرمانان سلامت قلب -چه بیمار یا کارکنان بهداشتی درمانی- در شبکه خودتان و بیان داستان ایشان
           4. استفاده از رسانه‌های همگانی
           5. نمایش ویدئوی بسیج روز جهانی قلب در اتاق‌های انتظار

برای دریافت فایل Pdf کلیک نمایید.