علمی_آموزشی
لوح فشرده نقشه‌های بررسی شیوع ناباروری

1398/7/15 دوشنبه

در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت مرتبط با سلامت و به‌منظور برنامه‌ریزی مناسب و مؤثر در زمینه ناباروری و پیشگیری از آن، اندازه‌گیری شیوع ناباروری و تعیین عوامل مؤثر بر آن در دستور کار وزارت بهداشت قرارگرفته است. لذا محتوای لوح ارسالی از وزارت متبوع، شامل: «راهنمای فرآیند نمونه‌گیری» و «جدول تعداد نقشه‌های در نظر گرفته شده» ؛ به شرح زیر در فایل فشرده قابل دریافت می‌باشد.
شامل: 
- نقشه‌های مناطق مورد نظر برای پژوهش (قزوین- تاکستان- آبیک- آوج) به تفکیک شهر، روستا و آبادی
- جدول اکسل نقشه‌ها
- راهنمای استفاده از نقشه‌های آماری

برای دریافت محتوای لوح فشرده کلیک نمایید.