تازه ها:
برگزاری جلسه کمیته استانی سل

1396/7/3 دوشنبه

کمیته استانی سل با حضور دکترسیدسعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه ، دکتر رضا قاسمی برقی، فوکال پوینت سل دانشگاه، دکترشیوا لقائی، مدیر گروه بیماریها ، دکتر بهزاد نجف پور ، پزشک هماهنگ کننده سل دانشگاه، و پزشکان هماهنگ کننده سل و کارشناسان سل شهرستانها در تاریخ 30شهریور ماه96، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه بعد از عرض خیر مقدم و خوشامد‌گویی توسط دکتر لقائی، ‌دکتر نجف پور ، گزارش اجمالی در رابطه با وضعیت بیماری سل در سطح جهان، کشور، استان و شاخصهای جدید برنامه کنترل سل را ارائه کردند.
 در ادامه شرح حال بیماران قابل طرح در کمیته استانی سل توسط کارشناسان سل شهرستانهای قزوین و تاکستان مطرح شد و بعد از بحث و تبادل نظر، رهنمود های لازم جهت ادامه درمان بیماران مذکور توسط اساتید محترم مطرح گردید.