تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
فایل آموزشی نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی

1398/6/24 يكشنبه

جهت مطالعه مشاهده‌ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران
دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن است که تعداد تخمین‌زده شده افراد مبتلا به این بیماری به بیش از 550 میلیون نفر تا سال 2030 خواهدرسید. جهت ارزیابی جامع وضعیت کنترل بیماری دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در سطح کشور مطالعه‌ای در حال انجام است که در این مطالعه از بیماران دیابتی که حاضر به همکاری می‌باشند نمونه جهت انجام آزمایشات تهیه شده و به آزمایشگاه مرکزی در تهران جهت انجام آزمایش ارسال می‌گردد.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.