تازه ها:
جلسه توجیهی کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان های استان

1396/7/16 يكشنبه

  
 جلسه توجیهی برنامه های  بهداشت حرفه ای بیمارستان های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای  شاغل در بیمارستان های استان، روز چهارشنبه 12 مهر ماه 1396، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید .
در این جلسه ابتدا مهندس حبیب الله چگینی ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای استان درخصوص اهمیت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در بیمارستان و نقش کمیته ایمنی و بهداشت کار در بیمارستان ها در جلوگیری از حوادث و بیماری های حرفه ای‌ بین کارکنان‌ مطالبی ارائه نمودند
و سپس مهندس ابوالحسن شاهری ، کارشناس برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان های معاونت بهداشتی در مورد شرح وظایف کارشناس برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان، فرم بازدید از بیمارستان، نحوه گزارش ارزیابی و اصلاحات ریسک فاکتورهای ارگونومی مطالب مربوطه را مطرح کردند.