تازه ها:
بازرسان بهداشت حرفه ای استان با بهداشت حرفه ای پرتو لیزر آشنا شدند

1396/7/20 پنجشنبه

   

  کارگاه آموزشی با عنوان "پرتوهای غیریونساز الکترومغناطیسی در محیط کار " توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جهت بازرسان بهداشت حرفه ای  شاغل در ستاد و مراکز جامع سلامت شهرستان های استان، با حضور تعداد 52 نفر ، روز سه شنبه 18 مهر ماه 1396، در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه برگزار گردید .
در این کارگاه آموزشی مهندس حبیب الله چگینی ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای استان درخصوص وضعیت مواردیکه بازرسان بهداشت کار در حین بازرسی لازم است مدنظر قرار دهند و همچنین در ارتباط با وضعیت
شاخص های(صدا- گردغبار-ارگونومی-پرتوها) در محیط های کاری و پیگیری بازرسان در حین بازدید از واحدهای کاری در کاهش عوامل مذکور مطالبی ارائه نمودند .

سپس مهندس ابوالحسن شاهری ، کارشناس برنامه بهداشت پرتوکاران معاونت بهداشتی در مورد موضوعات لیزر از جمله  انواع لیزر، کاربردهای لیزر در صنعت، طبقه بندی خطرات لیزر، دستورالعمل های ایمنی کار با لیزر، روش های کنترل مهندسی خطرات لیزر و انتخاب عینک حفاظتی پرتو لیزر ، مطالب مربوطه را به صورت پاورپونت مطرح کردند و موارد طرح شده با مشارکت حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت .  این کارگاه  با هدف توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای در حیطه پرتوها در محیط کار انجام  شد .