اخبار اسلایدی
بازرسی بهداشت محیط جهت نظارت بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی

1398/12/28 چهارشنبه

جلسه هماهنگی کشیک نوروزی تاریخ 28اسفند98 به ریاست دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  و معاونین فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و همچنین باحضور مدیران واحدهای بهداشتی درسالن کنفرانس این معاونت تشکیل گردید. 
 پس‌ از بحث و تبادل نظر در زمینه اهمیت هماهنگی حوزه معاونت بهداشتی و ستاد کشیک نوروزی بر فعالیت‌های ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه و مراکز شبانه‌روزی و بیتوته که در ایام تعطیلات نوروزی فعال می‌باشند موارد ذیل مصوب گردید.
لیست کشیک استان و شهرستان‌ها با مشخص شدن مسئولین کشیک و مشخص شدن وظایف افراد و واحدهای حاضر در کشیک، نهایی گردد.
فعالیت کلیه مراکز شبانه‌روزی و بیتوته و معین (... مرکز) با (تماس تلفنی و بازدید حضوری) مورد نظارت قرار گیرند.
بازرسی بهداشت محیط جهت نظارت بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی به‌ویژه اماکن حساس و اماکن عمومی تشدید می‌گردد.
فعالیت‌های ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه توسط تیم ستادی کشیک نوروزی مورد نظارت قرار گیرند.
هماهنگی‌های لازم جهت آمادگی مراکز دور دست و شبانه‌روزی و ... برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید-19 انجام گردد.

http://www.qums.ac.ir