تازه ها
زیر ساختهای عصبی شناختی بیش خوری و چاقی
متن آموزشی روان شناسان مراکز خدمات جامع سلامت جهت همکاری با برنامه ایران اکو
بازدید دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از زندان مرکزی استان قزوین
هدف از انجام این بازدید ارتقای سطح همکاری فی مابین و ارائه بسته خدمتی تحول سلامت به ویژه خدمات مشاوره روان ،تغذیه ،مراقبتهای واگیر و غیر واگیر و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت عنوان شد
اعزام تیم کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
حمایت های روانی اجتماعی دربلایا یکی از مهم ترین و موثرترین خدمات پیشگیرانه سلامت پس از وقوع حوادث می باشد
همدلی از عوامل موثر در برقراری یک ارتباط بین فردی موثر
برای برقراری یک ارتباط موفق باید دنیار را از چشم فرد مقابل نگاه نماییم
اظهار رضایت مدیر اداره کل سلامت روان وزارت متبوع از عملکرد گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه
عملکرد گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد ، معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه از سوی تیم وزارتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت
همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان با محور سلامت روان در محیط کار
این همایش با حضور بیش از 200 نفر از مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان برگزار شد.
افسردگی یک اختلال خلقی است که ویژگی های مهم آن خلق ، افسرده و از دست دادن علاقه و لذت است
با شروع طرح تحول نظام سلامت و استقراء کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مراکز خدمات جامع سلامت در حاشیه شهر در سطح استان امکان دریافت خدمت برای عموم مردم فراهم شده است.
برگزاری کارگاه‌ آموزشی بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بررسی عملکرد ‌شهرستانها‌ و انتضارات‌ موجود در ‌نظام‌سلامت و سامانه سیب (در سال 96)