تازه ها
افسردگی یک اختلال خلقی است که ویژگی های مهم آن خلق ، افسرده و از دست دادن علاقه و لذت است
با شروع طرح تحول نظام سلامت و استقراء کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مراکز خدمات جامع سلامت در حاشیه شهر در سطح استان امکان دریافت خدمت برای عموم مردم فراهم شده است.
برگزاری کارگاه‌ آموزشی بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بررسی عملکرد ‌شهرستانها‌ و انتضارات‌ موجود در ‌نظام‌سلامت و سامانه سیب (در سال 96)
کارگاه‌ آموزشی مداخله در بحران خودکشی در استان قزوین
گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست
به مناسبت روز روانشناس
تقدیر وزیر بهداشت از خانم لادن محمدزاده کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از کارشناس سلامت روان جامعه ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر نمود.
کارگاه آموزشی با عنوان مهارتهای فرزند پروری
برگزاری کارگاه مهارت زندگی با موضوع روابط بین فردی توسط واحد (سلامت روان ،اجتماعی،اعتیاد)معاونت بهداشت