تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
1398/11/27 يكشنبه
مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی
به حداقل‌رساندن خطاهای آزمایشگاه، برای اخذ نتیجه قابل قبول
1398/9/25 دوشنبه
چک لیست‌های جدید آزمایشگاه‌های سل
تشخیص صحیح و به هنگام بیماری سل، در آزمایشگاه‌های بهداشتی
1398/6/24 يكشنبه
فیلم آموزشی نحوه جداسازی و بسته‌بندی نمونه‌های آزمایشگاهی دیابت
جهت مطالعه مشاهده‌ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران
1398/6/24 يكشنبه
فایل آموزشی نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی
جهت مطالعه مشاهده‌ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران
1398/6/3 يكشنبه
فرایندهای خدمات واحد آزمایشگاه استان
1398/5/30 چهارشنبه
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایشگاه‌های بهداشتی
با کمی‌کردن ارزیابی‌ها، امکان مقایسه وضعیت هر آزمایشگاه در زمان‌های متفاوت امکان پذیر می‌گردد.
1398/5/26 شنبه
نحوه نمونه‌گیری، انتقال و تشخیص آزمایشگاهی سیاه زخم
آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت
1398/5/2 چهارشنبه
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل (قسمت دوم)
قسمت دوم: کشت سل 
1398/5/2 چهارشنبه
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل(قسمت اول)
قسمت اول: آزمایش لام مستقیم 
1398/5/1 سه‌شنبه
تهیه و کنترل کیفی محیط‌های کشت مورد استفاده در شناسایی ویبریو
فایل آموزشی درمورد اصول کنترل کیفیت محیط‌های کشت
1398/4/30 يكشنبه
چک لیست آموزشی و نظارت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص سل (اسمیر و کشت)
بیماری سل یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونی واگیردار در قرن حاضر می‌باشد.
1398/4/29 شنبه
تشخیص میکروسکوپی بیماری مالاریا از ضروریات حذف مالاریا می باشد
بیماری مالاریا یکی از مهم ترین بیماریهای تک یاخته انگلی در جهان است که از طریق نیش پشه آنوفل ماده به انسان منتقل میشود