تازه ها
1398/5/30 چهارشنبه
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایشگاه‌های بهداشتی
با کمی‌کردن ارزیابی‌ها، امکان مقایسه وضعیت هر آزمایشگاه در زمان‌های متفاوت امکان پذیر می‌گردد.
1398/5/26 شنبه
نحوه نمونه‌گیری، انتقال و تشخیص آزمایشگاهی سیاه زخم
آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت
1398/5/2 چهارشنبه
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل (قسمت دوم)
قسمت دوم: کشت سل 
1398/5/2 چهارشنبه
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل
قسمت اول: آزمایش لام مستقیم 
1398/5/1 سه‌شنبه
تهیه و کنترل کیفی محیط‌های کشت مورد استفاده در شناسایی ویبریو
فایل آموزشی درمورد اصول کنترل کیفیت محیط‌های کشت
1398/4/30 يكشنبه
چک لیست آموزشی و نظارت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص سل (اسمیر و کشت)
بیماری سل یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونی واگیردار در قرن حاضر می‌باشد.
1398/4/29 شنبه
تشخیص میکروسکوپی بیماری مالاریا از ضروریات حذف مالاریا می باشد
بیماری مالاریا یکی از مهم ترین بیماریهای تک یاخته انگلی در جهان است که از طریق نیش پشه آنوفل ماده به انسان منتقل میشود
1398/4/23 يكشنبه
چک لیست ارزیابی آسیب‌پذیری آزمایشگاه
آزمایشگاه پشتیبان در شرایط فوریت‌ها، بحران و بلایا
1398/4/12 چهارشنبه
دستورالعمل مدیریت نمونه بیماران محتمل و قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
یکی از بیماری‌های ویروسی مشترک بین انسان و حیوان
1398/4/9 يكشنبه
دستورالعمل ارزیابی کیت‌های غربالگری و تأییدی مواد مخدر و روان گردان
نحوه کنترل کیفیت کیت‌های غربالگری و تأییدی ، ابزار و وسایل مورد استفاده
1398/4/9 يكشنبه
چک لیست نظارتی آزمایشگاه تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان آزمایشگاه مرجع سلامت
یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت بررسی دقیق فرآیندهای آزمایشگاهی 
1398/4/6 پنجشنبه
دستورالعمل نمونه‌گیری و تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا (قسمت دوم)
مطالب تکمیلی