آلبوم عکس 94
کارگاه آموزشی  20 آبان 1394 بازرسین بهداشت حرفه ای استان قزوین با موضوع کنترل صدا در محیط کار
بازدید 17 آبان 1394 اعضای شورای مرکز خدمات بهداشتی بیمه شدگان از شرکت داروشیشه
آشنایی مراقبان سلامت برنامه حاشیه شهرها با بسته خدمتی واحد سلامت روان- 29 شهریور-
تشریح برنامه تحول نظام سلامت در حضور فرمانداران شهرستانها در دفتر ریاست دانشگاه- 16شهریور-
همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در استان با حضور میهمانان کشوری- 23 شهریور-
مصاحبه  مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394
کمیته های فنی معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 94
جلسات شورای کارشناسی معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 94
نشست خبری هفته سلامت سال 94 در معاونت بهداشتی دانشگاه-7اردیبهشت -
مراسم هفته سلامت در مدرسه لوازم خانگی پارس- یکم اردیبهشت-
پیاده روی بانوان دو معاونت بهداشتی و درمان در بوستان باراجین-بمناسبت روز زن- 20فروردین-