امور دارویی و حاکمیت بالینی

آدرس کوتاه این صفحه:
http://url.qums.ac.ir/daroo
 
تازه ها
دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهاي دارويي
درخصوص نحوه گزارش عوارض ناخواسته دارویی به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR )
کارت زرد ADR
گزارش عوارض ناخواسته دارویی از طریق تکمیل کارت زرد طراحی شده توسط مرکز ADR و ارسال از طریق پست (تهران- صندوق پستی 14185 -948) یا نمابر (88890857) صورت می پذیرد.
اطلاعیه 102 ADR
اطلاعیه مرکز ثبت عوارض ناخواسته دارویی درخصوص عوارض تزریق سفتریاکسون، موارد ممنوعیت مصرف و شرایط و احتیاطات لازم در زمان تزریق این دارو است.
بخشنامه سفتریاکسون
بخشنامه پیوست با توجه به گزارش موارد مرگ مشکوک ناشی از مصرف سفتریاکسون بین سالهای 1377 تا 1390جهت اطلاع افراد شاغل در حرف پزشکی صادر شده و رعایت آن در تمام مراکز دولتی و خصوصی الزامی است.
راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونتهای آمیزشی
این کتاب راهنما براي پیشگیري و کنترل عفونت هاي آمیزشی و کنترل ا چ آي وي در سطح ملی تدوین شده است.
جلسه شفاف سازی فرایند خرید اقلام دارویی و بررسی مشکلات تامین و تدارک دارو
خرید اقلام دارویی صرفا با تایید معاونت غذا و دارو انجام میگیرد.
برگزاری جلسه ارتقاء ثبت و گزارشگیری اقلام دارویی در سامانه سیب
یکی از اهداف پروژه های تحول نظام سلامت، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد مردم بود
برگزاری کارگاه ارتقای کیفیت مدیریت خدمات دارویی در بلایا
کارگاه مذکور با هدف افزایش آمادگی مدیریت دارویی در بلایا
ارزیابی سالیانه فعالیتهای امور دارویی