امور دارویی و حاکمیت بالینی
تازه ها
نکاتی درباره مصرف داروی متوکلوپرامید
مرکز ADR نسبت به مصرف طولانی مدت متوکلوپرامید یا مصرف dose بالای آن هشدار می‌دهد.
نرم افزار توزیع مکمل ها و اقلام بهداشت‌خانواده، جهت استفاده کارشناسان امور دارویی شهرستانها تهیه گردید.
15 اسفندماه97معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شرح وظایف واحد دارویی شهرستان
واحد امور دارويي مرکز بهداشت شهرستان وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويي در ...
گزیده دستورعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
فصل‌های سوم، ششم و نهم نسخه 1-19 برنامه پزشک خانواده جهت استفاده کارشناسان اموردارویی.
بسته آموزشی دارونامه خانه بهداشت برای استفاده بهورزان
بکارگیری اقلام مندرج در این بسته آموزشی تنها برای بهورزانی که ...
عملکرد واحدهای اموردارویی شبکه های بهداشتی و درمانی شهرستانها بررسی شد
وضعیت انبارهای دارویی شبکه ها با استفاده از چک لیست طراحی شده، حاکی از بهسازی و ارتقاء استانداردهای انبار دارویی است
هشدار مرکز ADR در مورد عوارض مصرف داروهای تسکین دهنده سرفه و سرماخوردگی در کودکان زیر 4سال
FDA مصرف فراورده های دارویی مورد استفاده برای رفع علایم سرماخوردگی را به دلیل امکان بروز عوارض جدی، در کودکان زیر 2 سال منع نموده و نکات ایمنی لازم جهت استفاده از این داروها در کودکان بزرگتر را در فیلم مذکور متذکر میشود.
نکاتی چند درباره مصرف داروی سفتریاکسون - فیلم آموزشی
مرکز ثبت و یررسی عوارض ناخواسته دارویی ایران، نسبت به خطر مصرف همزمان سفتریاکسون با محلولهای حاوی کلسیم مانند رینگر لاکتات هشدار میدهد.
نکاتی چند درباره مصرف داروی استامینوفن - فیلم آموزشی
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی ( ADR ) در خصوص مصرف بیش از حد استامینوفن، یکی از عوامل ایجاد نارسایی حاد کبدی که میتواند منجر به مرگ گردد، هشدار میدهد.