امور دارویی و حاکمیت بالینی
تازه ها
بسته آموزشی دارونامه خانه بهداشت برای استفاده بهورزان
بکارگیری اقلام مندرج در این بسته آموزشی تنها برای بهورزانی که ...
عملکرد واحدهای اموردارویی شبکه های بهداشتی و درمانی شهرستانها بررسی شد
وضعیت انبارهای دارویی شبکه ها با استفاده از چک لیست طراحی شده، حاکی از بهسازی و ارتقاء استانداردهای انبار دارویی است
هشدار مرکز ADR در مورد عوارض مصرف داروهای تسکین دهنده سرفه و سرماخوردگی در کودکان زیر 4سال
FDA مصرف فراورده های دارویی مورد استفاده برای رفع علایم سرماخوردگی را به دلیل امکان بروز عوارض جدی، در کودکان زیر 2 سال منع نموده و نکات ایمنی لازم جهت استفاده از این داروها در کودکان بزرگتر را در فیلم مذکور متذکر میشود.
نکاتی چند درباره مصرف داروی سفتریاکسون - فیلم آموزشی
مرکز ثبت و یررسی عوارض ناخواسته دارویی ایران، نسبت به خطر مصرف همزمان سفتریاکسون با محلولهای حاوی کلسیم مانند رینگر لاکتات هشدار میدهد.
نکاتی چند درباره مصرف داروی استامینوفن - فیلم آموزشی
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی ( ADR ) در خصوص مصرف بیش از حد استامینوفن، یکی از عوامل ایجاد نارسایی حاد کبدی که میتواند منجر به مرگ گردد، هشدار میدهد.
پمفلت آموزشی عوارض مصرف خودسرانه آنتی ییوتیک ها
پمفلت آموزشی درخصوص عوارض مصرف خودسرانه آنتی ییوتیک ها تهیه شده برای استفاده عموم مردم
نسخه انگلیسی کتاب Guide to good prescribing
نسخه انگلیسی کتاب Guide to good prescribing انتشارات W.H.O جهت استفاده پزشکان و مدرسین کارگاه های تجویز منطقی دارو.
کتاب راهنمای تجویز و مصرف منطقی داروها
هدف این کتاب نشان دادن راهکارهاي عملی در تجویز منطقی داروهاست. بخش اول ترجمهGuide to good prescribing از انتشارات سازمان جهانی سلامت، به ویژه برای استفاده پزشکان مفید است.
دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهاي دارويي
درخصوص نحوه گزارش عوارض ناخواسته دارویی به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR )