آلبوم عکس 1398
معرفی برنامه طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
برگزاری جشن روز زن
برگزاری نمایشگاه  علمی زنان سرزمین من
نشست هم اندیشی پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان  و جوانان
مراسم عزاداری  سپهبد  شهید قاسم سلیمانی در ستاد شماره 2 دانشگاه  علوم پزشکی قزوین برگزار شد
افتتاحیه اجرای برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی آموزش هنگام ازدواج
برگزاری نشست خبری
کمیته اجرایی طرح پایلوت هر خانه یک پایگاه سلامت
برگزاری  شورای مدیران
مداخلات درخصوص  پیشگیری از رفتارهای  مخاطره آمیز  در جوانان
برگزاری  نظام پیشنهادات
جلسه باز آموزی بسته جدید کودک سالم
 برگزاری کمیته انفلوانزا
نشست هماهنگی بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
کمیته پیشگیری از انفلوانزا در مدارس
آموزش داوطلبان سلامت جهت طرح هرخانه یک پایگاه سلامت-
کارگاه آموزشی توجیهی برسی شیوع ناباروری در ایران
نشست فصلی با موضوع  وب سایت
کارگاه تربیت مربی  برای آموزش سلامت
بررسی شرایط اجرای طرح آزمایشی هر خانه یک پایگاه سلامت در محمدیه توسط معاون و مشاور وزیر بهداشت