آلبوم عکس 1398
شورای مدیران
تمدیدتفاهم نامه سلامت محور / صبحانه سالم
جلسه نظام پیشنهادات
 مراسم تودیع و معارفه / مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قزوین
مراسم تودیع و معارفه / مدیران شبکه بهداشت  و درمان شهرستان البرز
مراسم افتتاحیه هفته سلامت
جلسه هماهنگی هفته سلامت
جلسه استراتژیک معاونت بهداشتی