تازه های سلامت کار
آگهی جذب نیرو در رشته های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط(5نفر) و بهداشت حرفه ای (2نفر) به صورت قرارداد بیمه روستایی و شرکتی
کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان ها، با برنامه بهداشت حرفه ای پرستاران آشنا شدند
85 درصد بیمارستانهای استان دارای نیروی فنی بهداشت حرفه ای بوده که خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به شاغلین بیمارستانها را برعهده دارند.
اعضای شورای هماهنگی بیمه شدگان کشور از خانه های بهداشت کارگری برتر استان قزوین بازدید بعمل آوردند
براساس ارزیابی که در سال 96 توسط کارشناسان شورای هماهنگی بیمه شدگان استان از خانه های بهداشت کارگری داشته اند خانه بهداشت شرکت مالیک سان بعنوان خانه بهداشت برتر و شرکت اراپوش گستر بعنوان کارفرمای سلامت محور به شورای همانگی بیمه شدگان کشور معرفی گردیده اند.
بازرسان بهداشت حرفه ای استان با برنامه های ایمنی و بهداشت شاغلین پسماندها آشنا شدند
کارگاه آموزشی با عنوان برنامه های ایمنی و بهداشت شاغلین پسماندها توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،در محل سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.
پاورپوینت آموزشی: مداخلات ارگونومی
ارائه شده در همایش مسئولین خانه های بهداشت کار استان تاریخ 24 مرداد 1397
بازرسان بهداشت حرفه ای استان با پرتو ماورائ بنفش و نحوه اندازه گیری آن آشنا شدند
این کارگاه با هدف توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای در حیطه پرتوها در محیط کار انجام شد .
برگزاری همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان قزوین
این مراسم، اولین همایش برگزار شده مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان قزوین در سال جاری می باشد
60 درصد شاغلین تحت پوشش شرکت های دارای مجوز خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای قرار گرفتند
این شرکت ها در زمینه شناسایی, ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره آمیز محیط های کاری فعالیت می نمایند که نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقاء سلامت کارگران شاغل در صنایع دارند
برگزاری همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه ،در خصوص اهمیت روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای و نقش بازرسان بهداشت حرفه ای در کاهش حوادث و بیماریهای شغلی سخنرانی نمودند.