تازه های سلامت کار
بازرسان بهداشت حرفه ای استان با پرتو ماورائ بنفش و نحوه اندازه گیری آن آشنا شدند
این کارگاه با هدف توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای در حیطه پرتوها در محیط کار انجام شد .
برگزاری همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان قزوین
این مراسم، اولین همایش برگزار شده مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان قزوین در سال جاری می باشد
60 درصد شاغلین تحت پوشش شرکت های دارای مجوز خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای قرار گرفتند
این شرکت ها در زمینه شناسایی, ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره آمیز محیط های کاری فعالیت می نمایند که نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقاء سلامت کارگران شاغل در صنایع دارند
برگزاری همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه ،در خصوص اهمیت روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای و نقش بازرسان بهداشت حرفه ای در کاهش حوادث و بیماریهای شغلی سخنرانی نمودند.
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
هشتم اردیبهشت (28 آوریل) از سوی موسسه بین المللی کار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای نامگذاری شده است.
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، از شرکت نیرو محرکه واقع در شهرستان البرز
این بازدید که به منظور شناسایی مشاغل سخت وزیان موجود در واحد مذکور صورت گرفت
قوانین، آیین نامه ها، دستورعملها و رهنمودهای مرتبط با بهداشت حرفه ای - سلامت کار
برای دسترسی به لیست دستورعملها کلیک کنید.
25درصد شاغلین صنایع استان در معرض سروصدا هستند
حد استاندارد این عامل زیان آور محیط کار در یک شیفت کاری طبق نظریه کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور 85 دسی بل می باشد
همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان با محور تغذیه
از مسؤولین خانه های بهداشتی کارگری خواسته شد ضمن انجام معاینات دوره ای نسبت به شناسایی گروهای در معرض خطر و انجام مداخلات لازم تا بهبودی شرایط فرد پیگیری لازم صورت گیرد.