تازه های سلامت کار
1398/8/27 دوشنبه
بازرسان بهداشت حرفه ای استان قزوین با برنامه ایمنی و بهداشت شاغلین پسماندها  آشنا شدند
  کارگاه آموزشی با عنوان برنامه ریزی جهت تامین سلامت، ایمنی و بهداشت شاغلین پسماندها
1398/7/30 سه‌شنبه
جلسه پیگیری اجرای کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه برگزار شد
هدف کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه، حفاظت از سلامت انسان و محيط زيست از انتشار و رهاسازي جيوه و ترکيبات جيوه از منابع انسان ساز آن است.
1398/6/12 سه‌شنبه
فرم اندازه‌گیری استرس حرارتی
این فرم شامل چندین بخش مجزا می‌باشد که تکمیل همه بخش‌ها توسط کارشناس ارزیابی‌کننده ضروری می‌باشد.
1398/6/11 دوشنبه
کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان ها، با دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی آشنا شدند
در حال حاضر 74 درصد از کل بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان دارای کارشناس بهداشت حرفه ای بوده که در زمینه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به نیروههای شاغل در بیمارستانها فعالیت می نمایند
1398/6/11 دوشنبه
جلسه مسئولین فنی شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای در معاونت بهداشتی
در حال حاضر 13 شرکت خصوصی دارای مجوز از معاونت بهداشتی در سطح استان در زمینه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به کارگاههای فعال در استان خدمات ارائه می نمایند
1398/6/6 چهارشنبه
بازرسان بهداشت حرفه ای استان، با پرتو مادون قرمز در محیط کار آشنا شدند
با حضور تعداد 43 نفر از بازرسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت شهرستان های استان
1398/6/4 دوشنبه
چک لیست‌های برنامه خوداظهاري كارفرمایان در زمینه بهداشت كار+ راهنمای تکمیل
تکمیل این چک لیست‌ها، برای کلیه کارفرمایان واحدهای کاری بیش‌از 25 نفر ضرورت دارد.
1398/5/27 يكشنبه
پاورپوینت: مدیریت بحران و نقش بهداشت حرفه ای
ارائه شده توسط آقای مهندس محسن نوری در همایش 14 مرداد مسئولین خاته های بهداشت کار استان
1398/5/17 پنجشنبه
دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی
شیوه نامه اجرایی
1398/5/16 چهارشنبه
مسئولین خانه‌های بهداشت کار استان قزوین در خصوص برنامه خوداظهاری کارفرمایان توجیه شدند.
کلیه کارفرمایان در صنایع با تعداد 25 نفر  و بالاتر بایستی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کارگاه خود را ...
1398/5/9 چهارشنبه
در سال 1397 توسط کمیته های بررسی مشاغل زیان اور استان 3132 مورد تقاضا  مورد  بررسی گرفت که 70 درصد مشاغل بررسی شده در گروه مشاغل سخت وزیان اور قرار گرفت
گزارش اجرای برنامه مشاغل سخت وزیان آور استان
1398/4/31 دوشنبه
توصیه‌های بهداشتی برای زمان بازی‌های الکترونیکی کودکان
توصیه‌های بهداشتی جهت کنترل و کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی کودکان در زمان بازی‌های الکترونیکی