شرح وظایف
 • برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور
 • برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشار خون  و ادغام آن در نظام شبکه های بهداشت و درمان
 • برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان
 • طرح پیشگیری وکنترل بیماری  PKU
 • برنامه ثبت  سرطان
 • برنامه پیشگیری  از سوانح و حوادث درنظام شبکه های بهداشتی درمانی
 • برنامه ثبت مصدومین در بیمارستانها
 • برنامه جامعه ایمن
 • طرح نظام مراقبت غیر واگیر
 • برنامه مبارزه با عقرب و مارگزیدگی
 • پیشگیری از بیماریهای استخوانی و مفصلی
 • برنامه پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم
 • برنامه سلامت گوش و شنوایی