شرح وظایف
برنامه سلامت نوجوانان و مدارس
 • بررسی و شناخت  وضع موجود بمنظور تعیین نیاز ها و اولویت ها. 
 • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای نوجوانان 18-5 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت 
 • جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به اداره سلامت نوجوانان و مدارس.
 • همکاری در انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس.
 • تشکیل کمیته های استانی در مواقع لزوم بمنظور شناسایی ظرفیت سایر ارگانها و بهره گیری از تجارب.
 • برگزاری کارگاه ، همایش و جلسات آموزشی.
 • تهیه مواد و مطالب لازم در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس برای آموزش همگانی با اولویت دانش اموزان ، معلمین ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان. 
 • آموزش تکنولوژی های جدید(نرم افزارها) خدمات سلامت نوجوانان و مدارس از طریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزش .
 • اجرای ضوابط ، استاندارد ها و دستورالعمل های ابلاغی .
 • بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستان ها و همکاری در جهت رفع آن ها.
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات.
 • هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان.
 • هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی.
 • جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت نوجوانان و مدارس.
 • نظارت ، کنترل و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیت های سلامت نوجوانان و مدارس. 

برنامه جوانان: 
 • بررسی و تحلیل مشکلات مرتبط با سلامت جوانان و طرح موضوعات در کمیته ساماندهی امور جوانان،کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و ...
 • هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه سلامت جوانان و کمیته های مرتبط
 • همکاری های بین بخشی و شناسایی ظرفیت های موجود درحوزه جوانان
 • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله درکانون های تجمعی مانند دانشگاهها و حوزه علمیه 
 • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت 
 • مدیریت ورود اطلاعات نتایج ارزیابیهای انجام شده جوانان در سامانه های معرفی شده، بررسی اشکالات موجود سامانه و گزارش به اداره جوانان
 • براورد نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی با توجه به انتظارات و ابلاغ برنامه های جدید 
 • برگزاری جلسات آموزشی استانی با توجه به نیازهای موجود 
 • مدیریت و نظارت بر برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم ویژه جوانان و کارکنان بهداشتی مراکز محیطی در شهرستانها
 • مدیریت و نظارت بر آموزش خودمراقبتی ، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی به جوانان
 • مدیریت و نظارت بر آموزش مهارتهای اجتماعی در جوانان برای پرسنل مرتبط با امور جوانان 
 • تولید ،تکثیر و توزیع محتوی آموزشی برای جوانان و کارکنان بهداشتی
 • همکاری در برنامه سفیران سلامت دانشجویی 
 • مدیریت مکمل یاری ویتامین D3 جوانان 29-18 ساله