برنامه سلامت سالمندان
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: پیشگیری از سقوط سالمندان
موشن گرافی
1399/2/20 شنبه
چگونه از سالمندان در برابر کرونا حفاظت کنیم؟
فیلم کوتاه آموزشی
1399/2/10 چهارشنبه
نکات تغذیه‌ای برای سلامت سالمندان در دوران بیماری کرونا
اهمیت تغذیه سالمندان در دوران شیوع کروناویروس COVID-19
1398/12/19 دوشنبه
اقدامات ضروری برای پیشگیری کرونا در سالمندان
دستورعمل اهمیت بیماری کرونا در گروه سنی سالمندان
1398/9/2 شنبه
بسته نهایی مراقبت‌های ادغام یافته سلامت سالمندان
ویژه بهورز و مراقب سلامت
1398/7/6 شنبه
دستورعمل اجرایی هفته ملی سالمندان
«هفته سالمند گرامی باد»
1398/5/23 چهارشنبه
بسته خدمتی مراقبت‌های ادغام یافته سلامت سالمندان
ویژه بهورز و مراقب سلامت
1398/4/24 دوشنبه
برنامه عملیاتی سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه سال98
اهداف - برنامه - فعالیت
1398/4/24 دوشنبه
نحوه اندازه‌گیری شاخص آنتروپومتریک سالمندان
تشخیص و مداخله به موقع برای اصلاح سوءتغذیه سالمندان
1398/4/24 دوشنبه
فرآیند برنامه سلامت سالمندان در معاونت بهداشتی دانشگاه
مراقبت و ارتقای سلامت سالمندان
1398/2/29 يكشنبه
چک لیست پایش برنامه سلامت سالمندان
برای پایش برنامه سلامت سالمندان در مرکز خدمات جامع سلامت، پايگاه سلامت و خانه بهداشت
1398/1/31 شنبه
شاخص اميد زندگي در بدو تولد - مرکز آمار ایران
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 کل کشور
1398/1/27 سه‌شنبه
مطالعه ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت سالمندان
الگوی بهره‌مندی سالمندان از خدمات سلامت
1398/1/27 سه‌شنبه
کتاب زندگی فعال
از مجموعه راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
1398/1/27 سه‌شنبه
کتاب چند توصیه بهداشتی
از مجموعه راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
1398/1/27 سه‌شنبه
کتاب استخوان‌ها و مفاصل، حوادث و توصیه‌ها
از مجموعه راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
1398/1/27 سه‌شنبه
کتاب تغذیه
از مجموعه راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
1398/1/26 دوشنبه
کتاب تغذیه سالمندان
در سلامت و بیماری
1397/11/24 چهارشنبه
راهنمای برنامه سلامت سالمندان در سامانه سیب
اجرا و ارائه خدمات نوین سالمندان توسط بهورز، مراقب و پزشک در سامانه سیب
1397/10/29 شنبه
فلوچارت خدمات گروه سلامت خانواده و جمعیت
فرآیندهای: مراقبت مادران باردار - غربالگری و مدیریت تکامل کودکان - خدمات نوین میانسالان و...
1397/8/1 سه‌شنبه
برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندی:دستورعمل خدمات نوین سلامت سالمندان
مجموعه حاضر که در اداره سلامت سالمندان تهیه شده است، چارچوب ارائه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان را مشخص نموده است.
1397/3/13 يكشنبه
دستورالعمل اجرایی برنامه آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
دستورالعمل اجرایی برنامه آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
1397/2/5 چهارشنبه
مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگادوز ویتامین D
کلیه میانسالان و سالمندان می بایست مکمل ویتامین « D» را به شرح ذیل دریافت نمایند.
1392/10/28 شنبه
معرفی برنامه سلامت سالمندان
برنامه سلامت سالمندان