برنامه شیر مادر
1399/5/13 دوشنبه
شیرمادر تضمین کننده سلامت جسم و سلامت روح و روان کودک شماست.
پروتئین شیرمادر از نوع پروتئین ضد عفونت است و هضم آن نیز آسان است.
1399/5/13 دوشنبه
تغذیه مکرر کودک شیرخوار با شیر مادر در زمان اپیدمی بیماری کرونا
شیر مادر می‌تواند باکتری‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها را از بین ببرد.
1399/5/13 دوشنبه
باحمایت از « تغذیه با شیر مادر» محیط زیست سالمی داشته باشیم.
شیر مادر یکی از الطاف بی‌کران الهی است.
1399/5/7 سه‌شنبه
راهنمای بالینی مراقبت از نوزاد در زمان اپیدمی کرونا
جدیدترین پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی تغذیه با شیر مادر و مراقبت نوزاد
1399/5/7 سه‌شنبه
پاسخ به سوالات در زمینه تغذیه با شیرمادر در زمان اپیدمی کرونا
جدیدترین پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی تغذیه با شیر مادر و مراقبت نوزاد 
1399/5/7 سه‌شنبه
نسخه چهارم فلوچارت تشخیص و درمان کرونا در کودکان
مدیریت غربالگری، اقدامات تشخیصی و درمان کودکان با علائم کووید19
1398/12/28 چهارشنبه
مادران شیرده، مورد قطعی، محتمل و مشکوک به ابتلاء با ویروس کرونا  
انتقال ویروس کرونا ازطریق شیر مادر یا ازطریق جفت، غیرمحتمل است.
1398/12/19 دوشنبه
درمورد مادران شیرده مبتلا به ویروس کرونا
راهنمای بالینی
1398/12/19 دوشنبه
تجربیات پزشکان چینی در پیشگیری کرونا برای نوزادان
مطلب علمی
1398/9/30 شنبه
بسته جدید کودک سالم
اسلایدهای آموزشی شیر مادر
1398/5/12 شنبه
آموزش تغذیه با شیر مادر؛ آموزش زندگی‌ساز
«هفته جهانی شیر مادر 16- 10 مردادماه گرامی‌باد.»
1397/10/29 شنبه
فلوچارت خدمات گروه سلامت خانواده و جمعیت
فرآیندهای: مراقبت مادران باردار - غربالگری و مدیریت تکامل کودکان - خدمات نوین میانسالان و...
1397/3/13 يكشنبه
مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
1397/3/13 يكشنبه
کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک
(دوره آموشی استاندارد 20ساعته) برای کارکنان
1397/3/13 يكشنبه
مشاوره در مورد تغذیه شیر خوار و کودک خردسال
مشاوره در مورد تغذیه شیر خوار و کودک خردسال
1397/3/13 يكشنبه
کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان
کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان
1397/3/13 يكشنبه
راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی
راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی
1397/3/6 يكشنبه
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر : بسته جدید پایش بیمارستان‌های دو ستدار کودک (فایل پایش 2)
در زمینه اجرای سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر
1397/3/6 يكشنبه
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر: بسته جدید ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدارکودک(فایل اررزیابی2)
در زمینه اجرای سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر
1397/3/6 يكشنبه
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر: کتاب راهنمای شیردهی در ساعت اول تولد
(تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع اولین تغذیه نوزاد با شیر مادر در ساعت تولد)
1397/3/6 يكشنبه
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر: کتاب سوالات رایج مادران برای شیردهی
1392/10/28 شنبه
معرفی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
ترویج تغذیه باشیر مادر به عنوان راهکار موثر کاهش مرگ ومیر کودکان وارتقاء سلامت آنان و از اجزاء مراقبت های بهداشتی کشور محسوب می شود...