برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان
1398/12/19 دوشنبه
تجربیات پزشکان چینی در پیشگیری کرونا برای نوزادان
مطلب علمی
1398/4/30 يكشنبه
فرآیند برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در معاونت بهداشتی دانشگاه
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
گزارش کشوری مرگ کودکان 59-1 ماهه ناشی از حوادث؛ سال1396
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
گزارش کشوری مرگ کودکان 59 -1 ماهه ؛ سال1396
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
پیشگیری از انسداد راه‌های هوایی در کودکان
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
پیشگیری از حوادث ترافیکی کودکان
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
برنامه عملیاتی مرگ کودکان 59-1 ماهه معاونت بهداشتی دانشگاه سال98
اهداف - برنامه - فعالیت
1398/1/31 شنبه
فیلم آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث کودکان
اینفوموشن پیشگیری از حوادث
1398/1/29 پنجشنبه
کودکان حادثه دیده بستری شده در بیمارستان
سقوط دوران کودکی مسئول بخش عمده‌ای از ناتوانی‌های مادام‌العمر کودکان است.
1397/10/29 شنبه
فلوچارت خدمات گروه سلامت خانواده و جمعیت
فرآیندهای: مراقبت مادران باردار - غربالگری و مدیریت تکامل کودکان - خدمات نوین میانسالان و...
1397/9/17 شنبه
فیلم آموزشی احیاء پایه کودکان
این فیلم در زمینه سلسله اقداماتی ازجمله احیای سریع قلبی ریوی، دستیابی سریع به خدمات سرویس اورژانس و ...
1397/8/26 شنبه
کتاب احیاء پایه کودکان و شیرخواران
عملیات احیای قلبی ریوی سریع می تواند میزان بقای عمر ناشی از ایست قلبی را در کودکان بهبود بخشد.
1392/10/28 شنبه
راهنما و دستورعمل برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه
خلاصه راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور