مراكز مجاز سلامت كار استان

برای دریافت لیست مراکز مجاز ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و لیست مراکز مجاز ارایه دهنده خدمات طب کار در استان قزوین، از لینک‌های زیر استفاده نمایید:

 

 


آدرس کوتاه جهت لینک به این صفحه: http://url.qums.ac.ir/occmojaz