تازه های سلامت محیط
دفاتر پیشخوان دولت صادر کننده کارت بهداشت
متصدیان و شاغلان محترم مرتبط با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی استان قزوین، می توانند جهت دریافت کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای
این تعرفه ها مصوب 1395 هیات وزیران می باشد.
اطلاعیه انجمن علمی بهداشت کار ایران در خصوص آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی
گزارش برگزاری جلسه شرکت‌های مبارزه با حشرات و جوندگان در اماکن عمومی و مسکونی
آزمایشگاه های آب و فاظلاب و بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان بهسازی شد
برگزاری جلسه هماهنگی بین بخشی میان معاونت بهداشتی دانشگاه و دستگاه های اجرایی زیربط
دربرگزاری هفته ملی بدون دخانیات
برنامه زمان بندی دوازدهمین آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی
این برنامه توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران ارایه شده است.
کسب رتبه ‌دوم کشوری برای‌ دانشگاه علوم پزشکی‌قزوین
تقدیر وزارت بهداشت از متولی بهداشت استان قزوین، به خاطر تلاش در کاهش میزان سبوس گیری آرد