تازه های سلامت محیط
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: از سیگار و قلیان دوری می‌کنیم
موشن گرافی
1399/3/13 سه‌شنبه
پمفلت و رسانه‌های آموزشی درمورد دخانیات
ترک دخانیات یک ضرورت برای پیشگیری از بیماری کروناویروس
1399/3/13 سه‌شنبه
پوستر و روز شمار هفته ملی بدون دخانیات
پیام‌های بهداشتی، روزشمار و پوستر
1399/3/12 دوشنبه
هفته ملی بدون دخانیات
شعار ملی هفته بدون دخانیات: «محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا»
1399/1/18 دوشنبه
مجموعه راهنماهای کنترل محیطی برای مقابله با کرونا
1399/1/13 چهارشنبه
اقدامات گروه سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مقابله با کرونا
بازدید تعداد 2525 امکنه عمومی، ازنظر رعایت بهداشت فردی، گندزدایی سطوح و اقدامات پیشگیرانه
1399/1/5 سه‌شنبه
نظارت و بازرسی شهرستان تاکستان در بحران کرونا
توسط کارشناسان سلامت محیط، سلامت کار و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان
1398/12/28 چهارشنبه
بازرسی بهداشت محیط جهت نظارت بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی
تشدید بازرسی به‌ویژه در اماکن حساس و اماکن عمومی
1398/12/28 چهارشنبه
درصورت فوت بیمار مبتلا به بیماری کرونا در منزل مسکونی در قزوین، با سامانه 1530 تماس بگیرید.
این شماره تلفن مربوط به بهشت فاطمه شهر قزوین می‌باشد.
1398/12/28 چهارشنبه
انجام بیش از 4600 بازدید بهداشتی و تعطیلی 106 مکان، برای رعایت پیشگیری از کرونا در استان قزوین
ضمن تشدید نظارت بر مراکز عرضه قلیان، تعداد 25 مکان نیز پلمب شد.