سلامت محیط (بهداشت محیط)

جهت دستیابی به استانداردهای خروجی پساب و قوانین مربوط به محیط زیست به سایت اداره محیط زیست استان قزوین/ به آدرس : https://qazvin.doe.ir بخش قوانین ، آیین نامه ها و دستورات مراجعه گردد.

تلفن تماس واحد بهداشت محیط: 02833678982
پست الکترونیک بهداشت محیط : 
Behdasht_mohit@qums.ac.ir

آدرس لینک کوتاه این صفحه : http://url.qums.ac.ir/mohit

تازه های سلامت محیط
نتایج آمون جذب نیروهای قراردادی بیمه روستایی بهداشت محیط و حرفه ای
نتایج آزمون تاریخ 4 آبان 1397
فراخوان کشوری دفاتر خدمات سلامت
فراخوان کشوری ثبت نام دفاتر خدمات سلامت از تاریخ 14 مهر 97 لغایت 3 آبان 97
سیستم های گرمایشی مدارس در مسیر بازدیدهای دوره ای
بازدید دوره ای وسایل گرمایشی مدارس اعم از بخاری های گازسوز و سیستم های مرکزی گرمایشی در کلیه مدارس
ایمنی و پایداری غذا ؛ شعار روز جهانی بهداشت محیط 97؛ هدف 110 بازرس بهداشت محیط استان
بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی یکی از فعالیت های عمده بازرسان بهداشت محیط در سطح عرضه است که براساس چک لیست های مدون کشوری صورت می گیرد.
فراخوان کشوری دفاتر خدمات سلامت
شروع ثبت نام در فراخوان کشوری دفاتر خدمات سلامت از تاریخ 97/7/14 تا 97/7/2 ثبت نام در سامانه به آدرس: https://reg.ava-salamat.ir
دستورالعمل های بهداشت محیط
دستورالعمل های بهداشت محیط و لیست منابع آزمون، جهت بازدید از دستورالعمل هابه لینک زیر مراجعه نمایید: http://www.qums.ac.ir/portal/home
آگهی جذب نیرو در رشته های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط(5نفر) و بهداشت حرفه ای (2نفر) به صورت قرارداد بیمه روستایی و شرکتی
برنامه زمان بندی دوره بازآموزی شرکتهای مبارزه با حشرات و جوندگان
این آزمون در تاریخهای 18 و 19 مهر 1397 در تهران جهت شرکتهای مبارزه با حشرات و جوندگان برگزار می گردد.
اعلام برنامه زمان بندی آزمون مرحله هجدهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی
«هجدهمین مرحله آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی در مهر ماه سال 97 انجام خواهد شد.»