شرح وظایف

رسالت و خط‌ مشی واحد بهداشت حرفه ای:
 
تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع عادلانه امکانات سلامتی به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و همچنین تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور با تکیه بر محور های ارتقاء سطح سلامت شاغلین ،گسترش فرهنگ خدمات بهداشت شغلی ،جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان و آموزش موازین ایمنی و سلامت شغلی مهمترین رسالت واحد بهداشت حرفه ای می باشد.
کمیته‌ مشترک‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO ) وسازمان‌ بین‌ المللی‌ کار(ILO) که‌ درسال‌ 1953 در ژنو تشکیل‌شد اهداف بهداشت‌ حرفه‌ای‌ را چنین‌ ترسیم‌ نمود :
1. تامین‌ ، حفظ و ارتقاعالیترین‌ درجه‌ ممکن‌ سلامت‌ جسمی‌ - روانی‌ و اجتماعی‌ کلیه‌ شاغلین‌
2. پیشگیری‌ از حوادث‌ وبیماریهای‌ ناشی‌از کار و صیانت‌ شاغلین‌ از خطراتی ‌که‌ آنها را در محیط کار تهدید می‌ کند.
3. بکار گماردن‌ شاغلین‌ در کارهای‌ متناسب‌ با قابلیتهای‌ جسمی‌، روانی‌ آنها و به‌ عبارت‌ دیگرتطبیق‌ کار با کارگر و بالعکس‌ .


شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان :
سیاستگزاری ،نظارت و برنامه ریزی در زمینه امور بهداشت حرفه ای استان
انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات , معادن , مشاغل کشاورزی و خدمات در سطح استان
تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی بمنظور ارائه موثر خدمات بهداشت حرفه ای
برنامه ریزی و پیگیری در جهت رعایت حدود ملی تماس شغلی عوامل زیان آور و کنترل عوامل زیان آور محیط های کاری با توجه به استانداردهای موجود
عضویت در کمیته های بدوی و تجدید نظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان قزوین
صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های و مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در سطح استان قزوین
صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های و مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات طب کار در سطح استان قزوین
برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور
همکاری در سایر واحد ها در اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C )
فعالیت و نظارت در زمینه اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در قالب سیستم های شبکه بهداشتی و درمانی کشور و پزشک خانواده
برنامه ریزی در زمینه توسعه , تاسیس , تجهیز و راه اندازی ایستگاههای بهگر ،خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار
پیگیری ،اجرا و نظارت در زمینه اجرای طرحها و برنامه های بهداشت حرفه ای ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( برنامه بهداشت کشاورزی ،طرح بقا , برنامه تربیت بهگر , برنامه ارگونومی ، برنامه کنترل صدا،برنامه روشنایی محیط کار ، برنامه کنترل سیلیس،برنامه حذف آزبست،برنامه کنترل مواجهه با جیوه،طرح خانه های بهداشت کارگری،ایمنی شیمیایی،معاینات کارگری ، تشدید و هدفمند نمودن بازدیدکارگاهی ، ... )
برنامه ریزی , هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل و ارتقا کارایی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
نظارت بر عملکرد دانش آموختگان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت و کارگاهها و کارخانجات استان
برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی بهداشتیاران کار , بهورزان , کاردانهای بهداشتی , اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار
هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل مرتبط با سلامت شغلی


رئوس برنامه های در دست اجرای بهداشت حرفه ای :
 •  بهداشت کشاورزی
 • تربیت بهگر (ایستگاه امداد)
 • کنترل ومقابله با صدا در محیط کار
 • بهسازی کارگاههای قالی بافی روستایی (بقا)
 • بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای
 • بهداشت حرفه ای درمعادن
 • طرح بازنشتگی پیش از موعد مشاغل سخت وزیان آور
 • ارگونومی در محیط کار
 • بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیریونیزان) صنایع
 • ساماندهی روشنایی محیط کار
 • سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
 • خدمات بهداشت حرفه ای بیمارستانها
 • نظارت بر عملکرد شرکت های بهداشت حرفه ای استان
 • برنامه سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت حرفه ای
 • برنامه کنترل گرد وغیار سیلیس در محیط کار
 • برنامه حذف آزبست در محیط کار
 • برنامه کاهش و حذف جیوه از محیط های کار
 • برنامه  کنترل سرب در محل کار
 • برنامه نظارت بر خانه ها و مراکز  بهداشت کار
 • برنامه نظام هماهنگ طبقه بندی و برچسب گذاری  مواد شیمیایی (GHS)
 • طب کار(معاینات سلامت شغلی)