تازه ها
1398/5/23 چهارشنبه
بسته خدمتی مراقبت‌های ادغام یافته سلامت سالمندان
ویژه بهورز و مراقب سلامت
1398/5/22 سه‌شنبه
دستورالعمل مراقبت‌های باروری سالم و جمعیت ویژه مراقب سلامت
بسته خدمت باروری سالم - فرم‌های بازنگری شده باروری سالم
1398/5/19 شنبه
همایش منطقه‌ای هنگام ازدواج( قزوین و زنجان) – برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی
در راستای برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق، برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی آموزش ازدواج دادگستری، تبلیغات اسلامی و بهزیستی
1398/5/17 پنجشنبه
دستورالعمل کشوری اﺣﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺧﻮن و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎ در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي‌ﻫﺎي ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ...
1398/5/12 شنبه
آموزش تغذیه با شیر مادر؛ آموزش زندگی‌ساز
«هفته جهانی شیر مادر 16- 10 مردادماه گرامی‌باد.»
1398/5/12 شنبه
تغذیه با شیر مادر؛ زیر بنای سلامت و بقای کودکان و زنان
شعار امسال توانمند سازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده می باشد
1398/4/30 يكشنبه
فرآیند برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در معاونت بهداشتی دانشگاه
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
گزارش کشوری مرگ کودکان 59-1 ماهه ناشی از حوادث؛ سال1396
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
گزارش کشوری مرگ کودکان 59 -1 ماهه ؛ سال1396
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
پیشگیری از انسداد راه‌های هوایی در کودکان
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
پیشگیری از حوادث ترافیکی کودکان
کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سلامت کودکان
1398/4/30 يكشنبه
برنامه عملیاتی مرگ کودکان 59-1 ماهه معاونت بهداشتی دانشگاه سال98
اهداف - برنامه - فعالیت