تازه ها
هدف برنامه باروری سالم، افزایش نرخ باروری کلی مبتنی بر سلامت می‌باشد
جمعیت یکی از مهمترین موضوعاتی است که طی سالهای اخیر به ضرورت تغییر رویکرد آن پرداخته شده است
نوشین جنتی فر، عنوان مامای نمونه کشوری در حوزه بهداشت را کسب نمود.
از بین ماماهای نمونه دانشگاه های کل کشور در حوزه بهداشت تنها سه نفر بعنوان افراد برگزیده از سوی وزیربهداشت تعیین و مورد تقدیر قرار گرفتند.
برگزاری پنجمین جلسه گروه کاری جمعیت با رویکرد فرهنگی در راستای سیاست افزایش جمعیت در مرکز بهداشت استان
مشکلات و پیامدهای تک فرزندی مهمترین فعالیت اثر بخش و ارزشمند این گروه کاری در خصوص سیاست های جمعیتی می باشد.
بخشنامه مشترک مادران و میانسالان
بخشنامه مشترک مادران و میانسالان به جهت رفع هم پوشانی مراقبت پیش از بارداری، بارداری و مراقبت زنان میانسال ابلاغ شده است ...
مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگادوز ویتامین D
کلیه میانسالان و سالمندان می بایست مکمل ویتامین « D» را به شرح ذیل دریافت نمایند.
بسته خدمات نوین سلامت میانسالان
این مجموعه چارچوب ارائه مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان را در زیرگروه‌های زنان و مردان میانسال مشخص نموده است.
برگزاری جلسه تدوین برنامه عملیاتی سلامت کودکان سال 1397
کودکانی که از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و سایر جنبه های اجتماعی از بقیه جلوتر هستند.
برگزاری همایش تحکیم بنیان خانواده
خانواده بعنوان ریشه ای ترین نهاد یک جامعه، رکن اصلی خوشبختی است
راه اندازی پویش (کمپین) اجتماعی هفته آگاهی از مغز
هفته آگاهی از مغز (Brain Awareness Week)