پرسش‌های متداول
زمانی که جهت دریافت مراقبت کودک خود به مراکز خدمات جامع سلامت/پایگاه سلامت/خانه بهداشت مراجعه می‌نمایم چه خدماتی توسط بهورز/مراقب سلامت باید ارائه گردد؟
-	آیا قطره آهن باعث پوسیدگی دندان در کودکان می شود؟
  • 1397/11/23 سه‌شنبه
    - آیا قطره آهن باعث پوسیدگی دندان در کودکان می شود؟
مقدار مصرف قطره‌های آ+د یا مولتی ویتامین و آهن چه مقدار در روز می‌باشد؟
زمان شروع قطره‌های آ+د یا مولتی ویتامین و آهن چه موقع است و تا چه سنی باید ادامه داشته باشد؟
درجه حرارت کودک زیر 2 ماه خود را چگونه اندازه‌گیری نمایم؟
زمان‌های مراقبت کودکان زیر 5 سال جهت مراجعه والدین به مراکز خدمات جامع سلامت/پایگاه سلامت/خانه بهداشت چگونه است؟
-	کدام مواد غذایی حاوی آهن می‌باشند؟
-	آیا مصرف قطره آهن موجب تیره شدن رنگ مدفوع کودک می شود؟
-	بعد از دادن قطره آهن می‌توان به کودک شیر داد؟
-	قطره های خارجی بهتر هستند یا نوع ایرانی؟
  • 1397/11/23 سه‌شنبه
    - قطره های خارجی بهتر هستند یا نوع ایرانی؟