شرح وظایف
برنامه‌های مبارزه با بیماری‌های واگیر :
مبارزه با بیماری سل
حذف بیماری جذام
مراقبت بیماری مننژیت
حذف بیماری مالاریا
مراقبت بیماری آنفلوانزا
مراقبت بیماری سیاه سرفه
کنترل بیماری دیفتری
حذف بیماری کزاز نوزادان
حذف بیماری سرخک و سندرم سرخجه مادرزادی
ریشه کنی بیماری فلج اطفال
مراقبت مارگزیدگی و عقرب گزیدگی
پیشگیری و مبارزه با بوتولیسم
پیشگیری و مبارزه با پدیکلوزیس
کنترل عفونت های بیمارستانی
نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسیناسیون
مراقبت اسهال های خونی
پیشگیری و مبارزه با وبا
پیشگیری و مبارزه با تیفوئید
پیشگیری و مبارزه با تب راجعه
تزریق ایمن در برنامه واکسیناسیون
واکسیناسیون بیماری‌های هدف
نظام مراقبت بیماری‌های آمیزشی
برنامه کنترل و پیشگیری از عفونت ایدز
برنامه مراقبت و مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان
برنامه پیشگیری و مراقبت هپاتیتهای ویروسی
 
برنامه های مبارزه با بیماریهای غیر واگیر:
ادغام خدمات بهداشت روان در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
پیشگیری از سوء مصرف مواد
آموزش مهارت فرزندپروری مثبت
حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه
راه اندازی مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به مواد
پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی و بهبود شرایط ایمنی منزل
پیشگیری از حوادث بر مبنی مدل جامعه ایمن در شهرستان منتخب (تاکستان)
پیشگیری و کنترل فشارخون بالا در افراد بالای ٣٠ سال در مناطق روستائی
پیشگیری و کنترل دیابت در افراد بالای ٣٠ سال
مراقبت عوامل خطربیماریهای غیرواگیر در افراد ٦٤-١٥ ساله
پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور
غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان
کنترل بیماری فنیل کتونوری
ثبت و گزارش موارد سرطانی
طرح جامع ژنتیک