سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
تازه ها
بازدید از نحوه برگزاری آموزش مدیران و معلمان مدارس ابتدایی
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان تغذیه و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر برای مدیران، معاونین و مربیان پرورشی، مراقبین سلامت و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان
برنامه های پیشگیری از اعتیاد با سرمایه گزاری روی آموزش معلمان و سفیران دانش آموز
برنامه هاي پیشگري از اعتیاد و سوء مصرف مواد برای نوجوانان و جوانان باید آموزش معلمان و سفیران دانش آموز را هدف قراردهند
مدیران و معلمان مدارس ابتدایی استان با مفاهیم بهداشتی آشنا می شوند
افزایش آگاهی معلمان و مدیران مدارس در خصوص مفاهیم بهداشتی می تواند منجر به افزایش آگاهی دانش آموزان شود
رانندگی ایمن در شب
رانندگی ایمن در شب برای پیشگیری از حوادث ترافیکی در جوانان
پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان
نکات ایمنی لازم هنگام رانندگی در مسیرهای پوشیده از برف، مسیرهای یخی، جاده های کوهستانی و ...
رانندگی ایمن در باران
رعایت نکات ایمنی هنگام بارش باران جهت پیشگیری از حوادث ترافیکی در جوانان
اسلایدهای کارگاه «ترویج ازدواج سالم درجوانان» تاریخ 14آبان97
بسیاری از تعارض ها و اختلاف های ما از آنجا سرچشمه می گیرند که ...
آگاه نبودن به تفاوت های ذاتی زن و مرد، یکی از عوامل بروز اختلاف بین همسران است
تفاوت های ذاتی بین زنان و مردان و عدم آگاهی از آن ها، یکی از عوامل بروز اختلاف بین همسران و حتی در بعضی موارد، باعث جدایی آنان است
پیشگیری از رفتارهای پرخطر در دانش آموزان
منبع آموزشی درخصوص پیشگیری از رفتارهای پرخطر تغذیه ناسالم و .....