سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
تازه ها
سنجش 21750 نفراز نوآموزان بدوورود به دبستان و پیش دبستانی های سال 98
مدیر کل آموزش و پرورش استان از همکاری و تعامل دانشگاه علوم پزشکی با آموزش و پرورش تشکر کرد
کسب رتبه اول مسابقه نقاشی سال 2019 سازمان جهانی بهداشت توسط دانش آموز سفیر سلامت تاکستانی
در گروه سنی 18-16 سال ، نازنین محمدی فخر ، از تاکستان قزوین رتبه اول
مراسم نمادین آغاز هفته سلامت در سالن توحید
در انتها مسولان از نمایشگاه سلامت و صبحانه سالم و زمین پاک که در حاشیه مراسم برگزار شده بود بازدید کردند
روز و هفته ملی سلامت جوان با شعار: « من ارزشمندم»
28 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 98
روز و هفته ملی سلامت جوان با شعار «من ارزشمندم» 28 فروردین لغایت 3 اردیبهشت
راهنمای اجرایی برگزاری روز و هفته ملی سلامت جوان
کتاب راهنمای خودمراقبتی جوان
دانستن این اطلاعات برای سلامت جوانان مفید است.
کتاب راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت
(ویژه دانش آموزان متوسطه دوم)
کتاب راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت
(ویژه دانش آموزان متوسطه اول)
کتاب راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت (ویژه دانش آموزان ابتدایی)
خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود