سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
تازه ها
پوشش کامل برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه و مکمل یاری در سال تحصیلی 99-98
مراسم افتتاحیه برنامه مکمل یاری با آهن و ویتامین D صبح روز چهارشنبه 24مهر98 در دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول قدس قزوین برگزار شد.
فعالیت صد و بیست هزار، همیار پلیس در استان قزوین
طرح همیاران پلیس از جمله طرحهای موثر در ارتقاء فرهنگ ترافیک در کشور است
آموزش پیشگیری از حوادث ترافیکی
فایل پاورپوینت پیشگیری از حوادث ترافیکی در جوانان
آموزش امداد، نجات و مراقبت بعد از تصادف
کلیپ شماره4
تأثیر استفاده از کمربند ایمنی در کاهش حوادث رانندگی
کلیپ شماره3
تأتیر استفاده از موبایل در حوادث حمل و نقل
کلیپ شماره2
بروز حوادث حمل و نقل ناشی از موتورسواری
کلیپ شماره1
اولین علت مرگ نوجوانان وجوانان استان حوادث ترافیکی می باشد
این دو گروه درمجموع 37.5 درصد( درسال97) از جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند
رانندگی در مه
تراکت6
رانندگی در کوهستان
تراکت5