اخبار
برگزاری جلسه کمیته ورزش و سلامت بانوان
شهریور ماه 97، سالن اجتماعات معاونت بهداشتی
کارگاه‌ آموزشی پیشگیری از خودکشی در استان قزوین
در تاریخ 22شهریور ماه97، در سالن اجتماعات دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید
کار روی مولفه های موثر بر سلامت : یک الگوی جهانی به نام قزوین معرفی شده است
دکتر مهرام در نشست شورای اسلامی شهر قزوین حضور یافت
بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری
برگزاری جلسه آموزشی و هماهنگی « بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری» به میزبانی جهاد کشاورزی و با مشارکت واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی
«طراحی پیام موثر آمیزه ای از دانش و هنر است»
طراحی پیام بهداشتی صحیح و اثربخشی یکی از مهمترین مراحل در یک برنامه آموزشی است که برای «تغییر رفتار و ارتقای سلامت» طراحی می گردد.
برگزاری کارگاه «اصول طراحی پیام‌های بهداشتی»
لازمه‌ی طراحی پیام بهداشتی موثر و تاثیرگذار، داشتن خلاقیت و ذوق، پشتوانه علمی مناسب است
لزوم نیاز سنجی تجهیزات و ابزار مراقبت کودکان در واحدهای بهداشتی
با توجه به اهمیت موجود بودن تجهیزات و ابزار مراقبت و معاینه کودکان در واحدهای بهداشتی، ضروری است نیازسنجی تجهیزات در سطح شهرستان ها انجام شود