اخبار
1398/11/28 دوشنبه
سوگ یک پاسخ طبیعی به فقدان و از دست دادن است.
مدت‌‌ها زمان نیاز دارد تا سوگ به پایان برسد، ولی قاعده کلی ندارد.
1398/11/20 يكشنبه
کسب رتبه اول کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی
رتبه نخست در بین کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
1398/11/17 پنجشنبه
فشار منفی دیگران از عوامل خطر مهم در بروز بسیاری از آسیب‌های روانی اجتماعی است.
مهارت امتناع یا نه گفتن یکی از انواع پاسخ‌های ابراز وجود محسوب می‌شود.
1398/11/16 چهارشنبه
آموزش بهداشت چيزي فراتر از اطلاعات و تبليغات است.
درسنامه طراحی و ارزشیابی برنامه‌های تغذیه‌ای جامعه محور
1398/11/14 دوشنبه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در لیست دانشگاه‌های منتخب مورد ارزیابی مدیریت مؤثر واکسن قرار گرفت.
رعایت زنجیره سرما مطمئن در زمان نگهداری و حمل و نقل واکسن‌ها ضرورت دارد.
1398/11/10 پنجشنبه
درباره کوروناویروس جدید nCoV-2019 شناسایی شده در چین
این بیماری جدید، یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان محسوب می‌شود.
1398/11/6 يكشنبه
اهداف و برنامه استراتژیک سوم معاونت بهداشتی پایش شد.
پیگیری دستیابی به اهداف حوزه معاونت ازطریق برنامه‌ریزی استراتژیک