اخبار
اجرای بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد
طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در دو فاز زمستان 97 و بهار 98 در 52 خوشه (208 خانوار) در سطح استان اجرا خواهد شد
آزمون جامع علمی ـ الکترونیکی برنامه سلامت میانسالان و مادران برای 200 نفر از ماماهای حوزه بهداشت برگزار شد
ارتقا دانش علمی کارکنان حوزه بهداشت تـأثير مسـتقيم بـر سلامت گروه هدف داشته و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستانها با اصول تهویه هوا در بیمارستان آشنا شدند
این کارگاه آموزشی با هدف توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای در موضوع تهویه هوای محیط کار در بیمارستان انجام شد
بازدید از نحوه برگزاری آموزش مدیران و معلمان مدارس ابتدایی
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان تغذیه و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر برای مدیران، معاونین و مربیان پرورشی، مراقبین سلامت و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان
راه اندازی و احداث اتاق مادر وکودک در اماکن عمومی استان
از گروه‌های اجتماعی که حقوق و منافع آنان همواره در فرآیند توسعه شهری نادیده گرفته شده است گروه زنان وکودکان هستند
رسالت اصلی داوطلبان سلامت کمک به تغییر رفتار مردم درزمینه های بهداشتی می باشد
استان قزوین در حال حاضر حدود 5800 نفر داوطلب سلامت دارد که بعنوان داوطلب سلامت شهر، روستا و داوطلب متخصص فعالیت دارند
استقبال کم نظیر بیماران دیابتی در همایش دیابت
در حال حاضر حداقل 11 درصد جمعیت بالای 25 سال کشورمان مبتلا به دیابت هستند