اخبار
اجازه ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد
شعار هفته ملی بدون دخانیات، اماکن عمومی بدون دخانیات، حق شهروندی
بازدید ناظرین وزارت متبوع از نحوه اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در استان قزوین - بیمارستان رازی
21 خرداد ماه 98 ، پایگاه موقت مستقر در بیمارستان رازی قزوین
بازدید ناظرین وزارت متبوع از نحوه اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در استان قزوین
20 خرداد ماه 98- پایگاه موقت مستقر در پارک ملت قزوین
اجرای طرح بررسی پوشش واکسیناسیون در کودکان 24تا36ماهه در استان قزوین همزمان با کشور
طرح مذکور از تاریخ 25خرداد ماه 98، در استان همزمان با کشور آغاز خواهد شد
سنجش 21750 نفراز نوآموزان بدوورود به دبستان و پیش دبستانی های سال 98
مدیر کل آموزش و پرورش استان از همکاری و تعامل دانشگاه علوم پزشکی با آموزش و پرورش تشکر کرد
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل گواهی فوت و قوانین مرتبط با آن
1خرداد ماه98 ، سالن اجتماعات بیمارستان کوثر
مصرف بی رویه گیاهان دارویی هم عوارض دارند
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی هم اگر بي‌رويه مصرف شوند مانند داروهای شیمیایی، عوارض خاص خودشان را دارند