مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
تازه ها
1398/5/27 يكشنبه
پاورپوینت: مدیریت بحران و نقش بهداشت حرفه ای
ارائه شده توسط آقای مهندس محسن نوری در همایش 14 مرداد مسئولین خاته های بهداشت کار استان
1398/4/15 شنبه
برگزاری کارگاه عملی آموزشی تکمیل چک لیست تخصصی ارزیابی وضعیت تغذیه گروههای آسیب پذیر تغذیه ای
روستای کورانه شهرستان قزوین
1398/3/13 دوشنبه
اطلاعات پايه بهداشتي مورد نیاز در شرایط اضطراری
با کوتاه کردن زمان دریافت اطلاعات مورد نیاز در شرایط اضطراری خدمات مناسب تر و به هنگام ارایه گردد.
1398/2/23 دوشنبه
تابلو3 آمادگی برای سیل
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/23 دوشنبه
تابلو2 آمادگی برای زلزله
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/23 دوشنبه
تابلو1 شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر آنها
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/22 يكشنبه
کلیپ آمادگی خانوار در برابر سیل
1398/2/22 يكشنبه
کلیپ آمادگی خانوار در برابر زلزله
1398/2/22 يكشنبه
کلیپ آمادگی خانوار در برابر بلایا
1397/10/11 سه‌شنبه
مطالب آموزشی درخصوص برنامه EOP
فایل های کاربردی
1397/10/11 سه‌شنبه
مطالب آموزشی درخصوص برنامه DART
فایل های پاورپوینت
1397/9/19 دوشنبه
کاهش اسیب پذیری سازه های و غیر سازه ای (SNS)
فایلهای کاربردی