مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
تازه ها
1398/7/27 شنبه
فلوچارت خدمات گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
1398/7/22 دوشنبه
ماندگار، پایدار و مقاوم بسازیم
شعار روز جهانی کاهش اثرات بلایا
1398/6/14 پنجشنبه
آشنایی کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه با کارکردهای آمادگی و پاسخ در حوادث
کارشناسان با کارکردهای فاز آمادگی و فاز پاسخ از چرخه چهار قسمتی (پیشگیری- آمادگی- پاسخ – بازتوانی) مدیریت بحران در عملیات پاسخ بهداشت عمومی در بلایا آشنا شدند.
1398/6/14 پنجشنبه
امضای تفاهم نامه همکاری معاونت بهداشتی و دبیرخانه سیاست گذاری سلامت دانشگاه در اجرای برنامهDART
تفاهم نامه اجرای برنامه آموزشی آمادگی خانوارها در برابر بلایا در کانون های سلامت محلات شهری و روستایی استان
1398/6/3 يكشنبه
برنامه ارزیابی ایمنی و خطر بلایا SARA
از شهریور تا پایان مهر
1398/5/27 يكشنبه
پاورپوینت: مدیریت بحران و نقش بهداشت حرفه ای
ارائه شده توسط آقای مهندس محسن نوری در همایش 14 مرداد مسئولین خاته های بهداشت کار استان
1398/4/15 شنبه
برگزاری کارگاه عملی آموزشی تکمیل چک لیست تخصصی ارزیابی وضعیت تغذیه گروههای آسیب پذیر تغذیه ای
روستای کورانه شهرستان قزوین
1398/3/13 دوشنبه
اطلاعات پايه بهداشتي مورد نیاز در شرایط اضطراری
با کوتاه کردن زمان دریافت اطلاعات مورد نیاز در شرایط اضطراری خدمات مناسب تر و به هنگام ارایه گردد.
1398/2/23 دوشنبه
تابلو3 آمادگی برای سیل
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/23 دوشنبه
تابلو2 آمادگی برای زلزله
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/23 دوشنبه
تابلو1 شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر آنها
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/22 يكشنبه
کلیپ آمادگی خانوار در برابر سیل