مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
تازه ها
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین برنامه پاسخ سلامت در بلایا گروه مدیریت بیماریهای غیر واگیر
اساس برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا EOP یکی از با اهمیت‌ترین مستندات معاونت‌های بهداشتی بوده و می‌باید هرساله مورد بازنگری در تمامی سطوح قرار گیرد.
لزوم ارزیابی دقیق وضعیت آمادگی واحدهای معاونت بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها در برابر بلایای طبیعی
در این جلسه دکتر مهرام ، با توجه خاص به تقویت برنامه آمادگی در برابر بلایا بر انجام برنامه ارزیابی آسیب پذیری بدون کوچکترین اغماض تاکید فرمودند
پویش بهداشت و ایمنی در زلزله
رسانه های آموزشی با عنوان بهداشت و ایمنی زلزله
کمیته بهداشت در بلایا و حوادث و پدافند غیر عامل مرکز بهداشت استان قزوین با حضور تمامی اعضا خود تشکیل جلسه داد
اعزام تیم ارزیابی سریع و به همراه پایگاه سیار خدمات سلامت و برخی از اقلام مورد نیاز به منطقه ثلاث باباجانی (محل استقرار نیروهای امدادی استان قزوین)
تدوین راهکارهای کاهش موارد غرق شدگی در استان
اجرای یک برنامه حمایت طلبی در راستای ایجاد کمپین تصویب شد.
فایل آموزشی TOT: برنامه ملی پاسخ بهداشت در بلایا و فوریتها​
فرمت چارت فرماندهی حوادث در مراکز بهداشت استان و شهرستانها ICS
فرم گزارش حوادث و بلایا SitRep
فرمت تدوین برنامه پاسخ مراکز خدمات جامع سلامت در فوریتها و حوادث EOP