تازه‌های آموزش و ارتقای سلامت
سرطان و باورهای نادرست
مطلب علمی
به مناسبت دهمین بسیج ملی آموزش تغذیه سالم
مطلب علمی و پوستر
ماسک و وضعیت هشدار هوا
مواردی برای شرایط آلودگی هوا
روش نشستن
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
کنترل خونریزی خارجی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
احیای قلبی ریوی فقط با دست
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
درد قفسه سینه
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
فعالیت بدنی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
پیشگیری از مشکلات اسکلتی – عضلانی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
آموزش و ارتقای سلامت
 

 • شرح وظایف
 • پرسنل واحد آموزش و ارتقای سلامت
 • انتشارات سلامت
 • کتاب‌های سلامت 
 • علمی و آموزشی
 • دستورالعمل‌های آموزش سلامت
 • کلیپ‌های سلامت
 • وب سایت‌های سلامت
 • فرآیند پذیرش دانشجویان دانشگاههای خارج از استان
   
  تلفن تماس : 02833686204                            پست الکترونیکedu@qums.ac.ir
  آدرس کوتاه این صفحه :  http://url.qums.ac.ir/edu
  برنامه های واحد آموزش و ارتقای سلامت:

  1- طراحی‌ و ‌توزیع مداخلات‌ سلامت از ‌طریق کانال رسانه‌های مختلف جمعی(صداو سیما، مخابرات، هفته‌نامه‌ها، نمایشگاه‌های سلامت و ...)

  2- توسعه محیط‌های حامی سلامت ‌( آموزش و پرورش ‌، بسیج‌ ، نیروی انتظامی ‌، طرح هجرت‌3‌ ، روحانیون‌، مراکز نهضت سواد‌آموزی‌(clc‌) ، کمیته امداد ، شهرداری و ... )  

  3- ساماندهی فعالیت‌های آموزشی (‌ پایش و ارزشیابی انواع فعالیتهای آموزشی ، انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون رسانه‌های تولیدی ‌، طراحی ، تکثیر و توزیع انواع رسانه‌های چاپی و دیجیتال ‌، تیزر ‌، انیمیشن ‌و ....) جهت سازمان‌های درون بخشی ، برون بخشی و  ......

  4-  استقرار رسانه‌های دیجیتال و برنامه ارزشیابی آن

  5-  نیازسنجی آموزشی سلامت و برنامه‌های مرتبط

  6-  برنامه‌های بزرگداشت هفته سلامت باتوجه به شعار سال

  7-  مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی (طرح جامع سلامت استان قزوین و سایر پروژه‌ها)

  8-  استقرار 15مهارت اساسی آموزش سلامت

  9-  تجهیز مراکز محیطی به امکانات آموزشی ( وایت‌برد‌، صندلی‌، پکیج آموزشی‌، فیلم‌های آموزش سلامت‌،دستور العمل‌های واحد و .... )       

  10- همکاری با سایر واحدهای ستادی و عضویت در کمیته‌های مختلف درون بخشی و برون بخشی