امور عمومی
اداره امورعمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، متشکل از واحدهای اداری، مالی، کارگزینی، دبیرخانه، دبیرخانه نظام مشارکت، تدارکات(کارپردازی)، اموال، انبار و خدمات (نقلیه، تأسیسات، نظافت و نگهبانی) است که وظیفه مدیریت و بهبود فرآیندها، پشتیبانی از فعالیت‌های گروه‌ها و واحدهای تخصصی ستاد، ارزیابی عملکرد کارکنان و همچنین ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی معاونت بهداشت را دبرعهده دارد. جمع‌بندی، همچنین دبیری جلسات نظام مشارکت کارکنان معاونت بهداشت (نظام پیشنهادات) در اداره امورعمومی می‌باشد.
تازه ها
نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی معاونت بهداشتی
برگزاری جلسه فصل پاییز کمیته سلامت اداری در 26 آبان 98
بهره‌مندی کارکنان از مرخصی‌های اضطراری و تشویقی
فلوچارت خدمات واحد اموال
روند تحویل اموال به کارکنان
تقاضای انتقال کارکنان حوزه معاونت بهداشتی استان قزوین بررسی شد
پرونده 36 تن ازمتقاضیان انتقال درون استان و برون استانی که پس از طرح و بررسی در کمیته شهرستانی، به مرکز بهداشت استان ‌ارسال شده بود
تودیع و تجلیل فریدون شعبانی، مدیر اسبق امور اداری ، معاونت بهداشتی
در جلسه بررسی تقاضای انتقال 50 نفر از کارکنان حوزه بهداشت استان قزوین انجام شد
افزایش 20 درصدی پیشنهاد کارکنان در 3 ماهه اول سال 95 در حوزه مرکز بهداشت استان قزوین
تقاضای انتقال کارکنان حوزه بهداشت استان قزوین بررسی شد
47 عنوان پیشنهاد در 9 ماهه اول سال 94 در کمیته نظام پیشنهادات مرکز بهداشت استان قزوین بررسی شد
درخواست های انتقال کارکنان در حوزه بهداشت استان قزوین بررسی شد