مرکز مدیریت شبکه
مرکز مدیریت شبکه
آگهی جذب نیرو در رشته های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط(5نفر) و بهداشت حرفه ای (2نفر) به صورت قرارداد بیمه روستایی و شرکتی
دکتر داود محمدی : در حوزه بهداشت و درمان استان قدم های بلندی برداشته شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین: با کار بهورزی، آمار بیماری ها به شدت کاهش یافت
منابع آزمون مهر 1397 بهورزان و مراقبین سلامت استان قزوین
این آزمون به صورت الکترونیک در سطح شبکه های بهداشت ودرمان استان قزوین برگزار خواهد شد.
برگزاری کارگاه آموزشی تشریح فرایندها و استخراج گلوگاه های فسادخیز برای کارشناسان معاونت بهداشتی
این جلسه در اجرای مصوبات کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی معاونت بهداشتی برگزار گردید
مرکز خدمات جامع سلامت شهری،دکتر علی ذاکری( شماره 2 ) شهرک مهرگان، افتتاح شد
در زمینی به وسعت یک هزار و 164 مترمربع، زیر بنای 510 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد ریال به بهربرداری رسید.
بازدید دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از زندان مرکزی استان قزوین
هدف از انجام این بازدید ارتقای سطح همکاری فی مابین و ارائه بسته خدمتی تحول سلامت به ویژه خدمات مشاوره روان ،تغذیه ،مراقبتهای واگیر و غیر واگیر و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت عنوان شد
شورای بهورزی در مرکزبهداشت استان برگزار شد
جلسه شورای بهورزی استان که باحضور نمایندگان بهورزی شهرستان ها ،مدیران مراکزآموزش بهورزی ، کارشناسان مسئول اموربهورزی شهرستان ها
سی امین دوره آموزش بهورزی در مرکزآموزش بهورزی شهرستان قزوین آغاز گردید
جلسه معارفه با فراگیران با حضور رئیس مرکزبهداشت شهیدبلندیان قزوین
برگزاری جلسه بررسی وضعیت استان درسامانه سیب
بررسی مقایسه ایی واحدهای ستادی ونحوه نظارت وپیگیری درسامانه سیب