مرکز مدیریت شبکه
فصلنامه بهورز سال بیست و نهم؛ شماره 100؛ بهار 1398
پزشکی و پیراپزشکی
الگوسازی کارکنان نظام سلامت درسبک زندگی سالم درقالب مصاحبه
برگرفته از فصلنامه بهورزی
بار دیگر، خیّرین به کمک حوزه سلامت آمدند
آیین آغاز عملیات ساختمانی مرکز خیریه خدمات جامع سلامت مرحومه مهرانگیز مرتضوی
جلسه آموزشی آشنایی با پروتکل های اعزام موارد اورژانسی ویژه پزشکان شاغل در مراکز
در راستای اجرای تفاهم نامه فی‌مابین معاونت بهداشتی ، معاونت توسعه و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروهای قراردادی و شرکتی رشته‌های بهداشت محیط و حرفه‌ای
اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروهای قراردادی و شرکتی رشته‌های بهداشت محیط و حرفه‌ای (آزمون الکترونیکی و مصاحبه)
نشست هم اندیشی نمایندگان پزشکان و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان
20 فروردین ماه 98
از داوطلبان سلامت استان تجلیل شد
16 بهمن ماه97 ، در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدیر مرکز مدیریت شبکه استان ، با داوطلبان سلامت مرکز ولیصرشهرستان قزوین دیدارنمود
مرکز خدمات جامع سلامت مرکز ولیعصر (عج) ، 25دی ماه 97
بخشنامه بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع