مرکز مدیریت شبکه
مرکز مدیریت شبکه
نشست هم اندیشی نمایندگان پزشک و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان
با رای گیری اعضا ء دکتر طاهره شیر خانلو و زهرا جعفری به عنوان نمایندگان استانی پزشک و ماما انتخاب شدند.
برگزاری کمیته مشترک فعالیتهای سلامت محور سازمان فرهنگی ورزشی و معاونت بهداشتی
نیاز سنجی ها باید به روز باشد و نیاز های بهداشتی محلات راباید شناسایی نماییم و بر اساس آن میان دو حوزه تفاهم نامه های را منعقد نماییم.
برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر
برگزاری جلسه حساس سازی سرطان پستان ویژه بانوان معاونت بهداشتی
هر 2 الی 3 روز در استان قزوین یک مورد جدید پاتولوژی سرطان پستان در بین زنان استان مثبت می شود
تقاضای انتقال کارکنان حوزه معاونت بهداشتی استان قزوین بررسی شد
پرونده 36 تن ازمتقاضیان انتقال درون استان و برون استانی که پس از طرح و بررسی در کمیته شهرستانی، به مرکز بهداشت استان ‌ارسال شده بود
حضور فعال داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در یاری رساندن به زلزله زدگان استان کرمانشاه
در این اقدام خیر خواهانه تعدادی از داوطلبان سلامت ضمن حضور در پایگاه های انتقال خون ،نسبت به اهدائ خون اقدام نمودند
برنامه نیروی انسانی
برنامه نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه
امور بهورزی
شرح وظایف، دستورعملها، محتوی آموزشی برنامه ها و ...