مرکز مدیریت شبکه
مرکز مدیریت شبکه
برگزاری جلسه بررسی وضعیت استان درسامانه سیب
بررسی مقایسه ایی واحدهای ستادی ونحوه نظارت وپیگیری درسامانه سیب
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین خطاب به داوطلبان سلامت - ثواب ‌این فعالیتها و پیگیری ها ‌در کارنامه اعمال‌ شما ثبت میشود و این ارزشمند است
تجلیل از داوطلبان برتر با اهدای هدایا و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد
جشنواره سوپ و آش درآستانه بسیج ملی آموزش تغذیه با شعار ((چاقی تهدید سلامت امروزو فردا)) و کنترل و پیشگیری اضافه وزن و چاقی با تغذیه سالم برگزار شد
هدف از برگزاری این جشنواره به ترویج فرهنگ استفاده از غذا های سنتی به ویژه آش و سوپ میباشد
نشست هم اندیشی نمایندگان پزشک و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان
با رای گیری اعضا ء دکتر طاهره شیر خانلو و زهرا جعفری به عنوان نمایندگان استانی پزشک و ماما انتخاب شدند.
برگزاری کمیته مشترک فعالیتهای سلامت محور سازمان فرهنگی ورزشی و معاونت بهداشتی
نیاز سنجی ها باید به روز باشد و نیاز های بهداشتی محلات راباید شناسایی نماییم و بر اساس آن میان دو حوزه تفاهم نامه های را منعقد نماییم.
برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر
برگزاری جلسه حساس سازی سرطان پستان ویژه بانوان معاونت بهداشتی
هر 2 الی 3 روز در استان قزوین یک مورد جدید پاتولوژی سرطان پستان در بین زنان استان مثبت می شود
تقاضای انتقال کارکنان حوزه معاونت بهداشتی استان قزوین بررسی شد
پرونده 36 تن ازمتقاضیان انتقال درون استان و برون استانی که پس از طرح و بررسی در کمیته شهرستانی، به مرکز بهداشت استان ‌ارسال شده بود