مرکز مدیریت شبکه
مرکز مدیریت شبکه
نشست هم اندیشی نمایندگان پزشکان و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان
20 فروردین ماه 98
از داوطلبان سلامت استان تجلیل شد
16 بهمن ماه97 ، در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدیر مرکز مدیریت شبکه استان ، با داوطلبان سلامت مرکز ولیصرشهرستان قزوین دیدارنمود
مرکز خدمات جامع سلامت مرکز ولیعصر (عج) ، 25دی ماه 97
بخشنامه بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع
دستورعمل نسخه 19 بیمه روستایی
دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، نسخه 19
فلوچارت خدمات مرکز مدیریت شبکه
فرآیند ثبت نام نیروهای طرحی - فرآیند ثبت نام نیروهای قراردادی و ....
رسالت اصلی داوطلبان سلامت کمک به تغییر رفتار مردم درزمینه های بهداشتی می باشد
استان قزوین در حال حاضر حدود 5800 نفر داوطلب سلامت دارد که بعنوان داوطلب سلامت شهر، روستا و داوطلب متخصص فعالیت دارند
کتاب نظارت و ارزشيابي آموزشي، برای بهورزان
ارزشیابی در دو مرحله از فرایند آموزشی، چه به صورت رسمی و ...
کتاب روانشناسی يادگيري و آموزش، برای بهورزان
هدف روانشناسی و یادگیری پیش بینی روش های مطلوب برای ....