مرکز مدیریت شبکه
مرکز مدیریت شبکه
رسالت اصلی داوطلبان سلامت کمک به تغییر رفتار مردم درزمینه های بهداشتی می باشد
استان قزوین در حال حاضر حدود 5800 نفر داوطلب سلامت دارد که بعنوان داوطلب سلامت شهر، روستا و داوطلب متخصص فعالیت دارند
کتاب نظارت و ارزشيابي آموزشي، برای بهورزان
ارزشیابی در دو مرحله از فرایند آموزشی، چه به صورت رسمی و ...
کتاب روانشناسی يادگيري و آموزش، برای بهورزان
هدف روانشناسی و یادگیری پیش بینی روش های مطلوب برای ....
کتاب روش هاي فنون و تدريس، برای بهورزان
یادگیری تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده در اثر تجربه است که .....
اطلاعیه و اسامی دعوت شدگان جهت مصاحبه آزمون استخدامی بهداشت محیط و حرفه ای
از نامبردگان مشروحه لیست که بالاترین نمره را در آزمون کتبی کسب نموده اند دعوت می گردد با دراختیار داشتن مدارک لازم حضور یابند...
کتاب تكنولوژي آموزشي، برای بهورزان
نقش عمده تکنولوژی آموزشی، کمک به بهبود کارایی کلی و اثربخشی فرایند تدریس و آموزش است.
مهندس هاشم علیجانی به عنوان عضو کمیته کشوری بازنگری و تعیین ضوابط تشکیلات ستاد مرکزبهداشت شهرستان منصوب شد
درسال جاری فرایند بازنگری ضوابط تشکیلات مراکز بهداشت شهرستان در وزارت متبوع در حال پیگیری است
نتایج آمون جذب نیروهای قراردادی بیمه روستایی بهداشت محیط و حرفه ای
نتایج آزمون تاریخ 4 آبان 1397
اطلاعیه : راهنمای آزمون جذب نیروی قراردادی بیمه روستایی
این آزمون در تاریخ 4 آبان 1397 ویژه فارغ التحصیلان رشته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای برگزار خواهد شد.