سلامت دهان و دندان

شرح وظایف سلامت دهان و دندان   

 پرسنل سلامت دهان و دندان 

تلفن 02833686204
ایمیل dent@qums.ac.ir

  نشانی جهت لینک به این صفحه http://url.qums.ac.ir/dent

تازه‌های سلامت دهان و دندان
1399/7/17 پنجشنبه
بروشور راهنمای آموزش و مراقبت فلورایدتراپی
نمونه رضایت نامه وارنیش فلوراید
1399/7/17 پنجشنبه
کتاب فلورایدتراپی(وارنیش فلوراید)
تأثیر فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان
1399/7/12 شنبه
پمفلت آموزشی فیشورسیلانت
مطالبی درمورد فیشورسیلانت تراپی
1399/7/12 شنبه
کتاب سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی
دانستنی‌های سلامت دهان و دندان ویژه دانش‌آموزان ابتدایی
1399/7/12 شنبه
کتاب آموزش بهورزی سلامت دهان و دندان
کتاب‌های آموزشی دهان و دندان
1399/6/26 چهارشنبه
نحوه عملکرد و مراقبت‌های دهان و دندان در سامانه سیب
1399/6/26 چهارشنبه
دانستنی‌های سلامت دهان و دندان
آموزش خود مراقبتی دهان و دندان
1399/6/26 چهارشنبه
چک لیست‌های خدمات دهان و دندان  
چک لیست پایش عملکرد و سامانه مراقب  
1399/6/19 چهارشنبه
دستورعمل استفاده از کلینیک‌های سیار دندانپزشکی
جهت ارائه خدمت در مناطق محروم / دورافتاده
1399/6/19 چهارشنبه
نحوه استخراج شاخص‌های دهان و دندان
دستورعمل استخراج شاخص
1399/6/19 چهارشنبه
تحول سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان
دستورالعمل‌ و تفاهم‌نامه(توافق‌نامه)
1399/6/18 سه‌شنبه
دستوعمل‌های خدمات دندانپزشکی در اپیدمی کرونا
چگونگی ارائه خدمات، نکات بالینی، فاصله‌گذاری اجتماعی در مراکز دندانپزشکی