کلیپ‌های سلامت
1400/1/21 شنبه
فیلم تقویت عضلات سرشانه
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/21 شنبه
فیلم حرکات کششی گردن
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/17 سه‌شنبه
فیلم تقویت عضلات چهارسر و میان تنه
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/17 سه‌شنبه
فیلم حرکت کششی پاشنه و پنجـه پا
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/16 دوشنبه
فیلم حرکت کششی دست‌ها
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/16 دوشنبه
فیلم حرکت تقویت عضلات چهارسر ران
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/15 يكشنبه
فیلم حرکت کششی ساعد و انگشتان دست
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/15 يكشنبه
فیلم حرکت کششی تقویت عضلات گردن
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/11 چهارشنبه
فیلم حرکات کششی عضلات دست
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/11 چهارشنبه
فیلم تمرین تقویت عضلات سرشانه
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/10 سه‌شنبه
فیلم چرخش‌گردن و کشش دست‌ها
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1400/1/10 سه‌شنبه
فیلم آموزش درست راه رفتن
از مجموعه کلیپ آموزشی تهیه شده برای سلامت نوجوانان
1399/12/27 چهارشنبه
راهنمای شناسایی و طبقه‌بندی سالمندان پرخطر
دستورعمل، فلوچارت و فیلم‌های آموزشی
1399/12/18 دوشنبه
کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان دردهای گردن و شانه
برای زنان و مردان جوان و میانسال
1399/12/18 دوشنبه
کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان کمردرد
برای زنان و مردان جوان و میانسال
1399/12/18 دوشنبه
کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی
برای زنان و مردان جوان و میانسال
1399/12/18 دوشنبه
کلیپ ورزش‌های قدرتی
برای زنان و مردان جوان و میانسال
1399/12/18 دوشنبه
جلسه عملی2) کلاس آمادگی برای زایمان 
ماساژ و تن آرامی
1399/12/18 دوشنبه
جلسه عملی1) کلاس آمادگی برای زایمان
تمرینات بدنی در بارداری
1399/12/18 دوشنبه
فیلم جلسه هشتم کلاس آمادگی برای زایمان
مراقبت از نوزاد