پربیننده ترین مطالب یک ماه اخیر
بازدید کنندگان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت متبوع از نحوه اجرای طرح ساماندهی و ارتقای مراقبت تب مالت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ابراز رضایت کردند
همایش منطقه‌ای هنگام ازدواج( قزوین و زنجان) – برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی
مسئولین خانه‌های بهداشت کار استان قزوین در خصوص برنامه خوداظهاری کارفرمایان توجیه شدند.
اخبار سایت
آخرین بروزرسانی
چهارشنبه 30 مرداد 1398 15:54:17
اطلاعات سایت
  • آدرس سایت :  http://vch.qums.ac.ir
  • عنوان سایت : معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قزوین
  • مسئول سایت:  علی جعفری
  • ایمیل جهت ارتباط با مسئول سایت: vch@qums.ac.ir