محتوای صفحه داخلی
 پزشكان متخصص طب كار: مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان متخصص طب كاراز طريق مركز تخصصي طب كار:
 1. اصل و تصوير پروانه بهره برداري مركز تخصصي طب كار
 2. اصل و تصوير پروانه مسئول فني مركز تخصصي طب كار
 3. فرم درخواست تكميل شده
مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان متخصص طب كاراز طريق مطب :
 1.  اصل و تصوير شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي   
 2. دو قطعه عكس 3 در 4
 3.  اصل و تصوير پروانه مطب
 4. ارائه اصل و تصوير سند مالكيت يا اجارهنامه ) داراي كد رهگيري( مطب 
 5. گواهي تاسيس مطب از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه
 6. گواهي عدم فعاليت و مسئول فني بودن در ساير مراكز و درمانگاهها از واحد نظارت بر درمان معاونت  درمان دانشگاه مربوطه 
 7. تاييديه بهداشتي محل مطب از واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه
 8. گواهي عدم سوء پيشنه از سازمان نظام پزشكي
 9. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر 
 10. فرم درخواست تكميل شده
مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان متخصص طب كار از طريق واحد كاري (كارگاهها و كارخانجات)
 1.  اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي
 2. دو قطعه عكس 3 در 4
 3. اصل و كپي پروانه مطب
 4. قرارداد تمام وقت يا پاره وقت با واحد كاري )حداقل 51 ساعت در ماه با هر واحد كاري(
 5. گواهي عدم سوء پيشنه انتظامي از سازمان نظام پزشكي
 6. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر
 7. فرم درخواست تكميل شده
 
پزشكان عمومي :

 

 مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان عمومي از طريق مطب
 1. اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي
 2. يك قطعه عكس 3 در 4
 3. اصل و كپي پروانه مطب 
 4. ارائه اصل و كپي سند مالكيت يا اجاره نامه ) داراي كد رهگيري( مطب
 5. گواهي تاسيس مطب از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه
 6. گواهي عدم فعاليت بعنوان مسئول فني در ساير مراكز و درمانگاهها در شيفت صبح و عصر از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه
 7. تاييديه بهداشتي محل مطب از واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه 
 8. كپي گواهي بازآموزي مدون طب كار معادل 25 امتياز در 2 سال اخير ثبت شده در سامانه آموزش مداوم  كشور يا كپي مدرك MPH بهداشت حرفه اي 
 9. گواهي عدم سوء پيشينه انتظامي از سازمان نظام پزشكي  
 10. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر  
 11. فرم درخواست  تكميل شده
مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان عمومي از طريق واحد كاري (كارگاهها و كارخانجات)
 1. اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي
 2. دو قطعه عكس  3 در 4
 3. اصل و كپي پروانه مطب  
 4. كپي گواهي بازآموزي مدون طب كار معادل 25 امتياز در 2 سال اخير ثبت شده در سامانه آموزش مداوم كشور يا كپي مدرك MPH بهداشت حرفه اي
 5. قرارداد معاينات شغلي تمام وقت يا پاره وقت با واحد كاري )حداقل 51 ساعت در ماه با هر واحد كاري(  
 6. گواهي عدم سوء پيشينه انتظامي از سازمان نظام پزشكي  
 7. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر 
 8. فرم درخواست تكميل شده   
تابلوی اعلانات
قزوین - بلوار آزادگان (غیاث آباد)- نبش خیابان مفتح- ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه- معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان قزوین- کد پستی :  53135-34148
تلفن : 02833686201  و 02833670037
نمابر : 02833670034
ایمیل: health@qums.ac.ir
اطلاعات کامل تماس  
 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 9342
تعداد بازديد کنندگان سايت: 65560953 تعداد بازديد زيرپورتال: 2322968 اين زيرپورتال امروز: 780 سایت در امروز: 28030 اين صفحه امروز: 2