آلبوم عکس 1396
يكشنبه 29 مرداد 1396 به مناسبت سالروز آزادی آزادگان میهن از آزاده سر‌فراز مرکز بهداشت استان تجلیل شد- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - 28مردادماه 96،
1   
1396/5/29 يكشنبه
3   
1396/5/29 يكشنبه
5   
1396/5/29 يكشنبه
7   
1396/5/29 يكشنبه

2   
1396/5/29 يكشنبه
4   
1396/5/29 يكشنبه
6   
1396/5/29 يكشنبه