آلبوم عکس 1396
يكشنبه 19 آذر 1396 برگزاری جلسه حساس سازی سرطان پستان ویژه بانوان معاونت بهداشتی
محل برگزاری جلسه سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی - 96/9/5
جلسه حساس سازی سرطان پستان   
1396/9/19 يكشنبه