آلبوم عکس 1396
يكشنبه 10 دي 1396 کارگاه اصول طراحی و ارزشیابی سوالات چند گزینه ای در معاونت بهداشتی برگزار شد
در محل سالن اجتماعات شهیدبلندیان - 6 دی ماه 96 برگزارشد
طرح سوالات چند گزینه ای   
1396/10/10 يكشنبه
طرح سوالات 2   
1396/10/10 يكشنبه