آلبوم عکس 1396
سه‌شنبه 24 بهمن 1396 کارگاه مشاوره و اقدامات عملی تغذیه با شیر مادر ، برگزار شد
سالن اجتماعات بیمارستان قدس - 19 بهمن ماه 96
1   
1396/11/24 سه‌شنبه
2   
1396/11/24 سه‌شنبه
3   
1396/11/24 سه‌شنبه